Comunicarea organizationala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Comunicarea organizationala by Mind Map: Comunicarea organizationala

1. Perfecţionarea comunicării organizationale

1.1. ascultarea activă

1.1.1. tehnică de sporire a acurateţei recepţionării unei informaţii

1.2. şedinţa

1.2.1. reunirea unui grup de persoane în vederea rezolvării unor sarcini

2. Roluri în comunicare

2.1. Controlorul

2.2. Omul de legătură

3. Funcţiile organizaţionale ale comunicării

3.1. Control

3.2. Informare

3.3. Coordonare

3.4. Motivare

3.5. Emoţională

4. Comunicarea formală

4.1. Comunicare descendentă

4.2. Comunicarea ascendentă

4.3. Comunicare unidirecţională

4.4. Comunicare bidirecţională

5. Comunicarea informală

6. Efectele comunicării la nivel individual şi organizaţional

6.1. Climatul de comunicare

6.2. Performanţa în muncă

6.3. Satisfacţia în muncă

6.4. Eficienţa activităţii la nivel grupal

7. Posibile bariere de comunicare

7.1. Barierele de conceptie

7.2. Barierele de mediu

7.3. Barierele de limbaj

7.4. Barierele determinate de poziţia emiţătorului şi receptorului