Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Atatürk İlkeleri by Mind Map: Atatürk İlkeleri

1. Cumhuriyetçilik

2. Halkçılık

3. Milliyetçilik

4. Laiklik

5. Devletçilik

6. İnkılapçılık