Тема. Складносурядне речення. Його будова, засоби звязку між його частинами.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема. Складносурядне речення. Його будова, засоби звязку між його частинами. by Mind Map: Тема. Складносурядне речення. Його будова, засоби звязку між його частинами.

1. Мета

1.1. Навчальна

1.1.1. Закріпити поняття про складносурядні речення, пояснити, якими сполучниками зв'язуються його частини; вчити розпізнавати складносурядні речення, визначити в них граматичні основи, різновиди сполучників, які об'єднують частини складного речення

1.2. Розвивальна

1.2.1. Розвивати увагу, пам'ять, образне мислення; формувати соціальні компетентності.

1.3. Виховна

1.3.1. Виховувати культуру спілкування.

2. Урок засвоєння нових зань

3. Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, смартфони.

4. Українська мова. 9 клас

5. Бугайова Наталія Анатоліївна

6. Оцінювання.

6.1. У загальну оцінку за урок враховується результат тестування, робота протягом уроку, самооцінка.

7. Організаційний момент.

7.1. Обрати стікер з кольором, який відповідає настроєві початку уроку.

8. Актуалізація та корекція опорних знань.

8.1. Робота з схемою-опорою.

8.1.1. Базова компетентність: формування вмінь розрізняти.

8.2. Запитання для актуалізації опорних знань.

8.2.1. Яке речення називається складним?

8.2.2. Які види зв'язків можуть бути між частинами складного речення?

8.2.3. Що таке сполучник?

8.2.4. Які ви пам'ятаєте розряди сполучників?

8.2.4.1. Пригадайте розряди сурядних сполучників (єднальні, протиставні, розділові).

8.3. Міні-диктант (у диктанті зустрічаються сполучникові та безсполучникові речення). Завдання: підкреслити граматичні основи, визначити вид зв'язку.

8.3.1. 1. Безсмертник став тією квіткою, яка дарує нам свою красу і здоров'я цілий рік. 2. І від того, що ромашка розквітла коло хаті, літо стало ще кращим. 3. Як не буде квітів, то і серце людське стане черствим.

8.3.1.1. Базова компетентність (математична): формування вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, використовувати схему.

9. Ознайомлення учнів із темою, цілями та завданнями уроку.

9.1. Визначення теми та мети уроку (разом із учнями)

9.1.1. Підприємницька компетентність

9.2. Створення проблемної ситуації. Виконати завдання у презентації PowerPoint, використовуючи додаток Mouse Mischief

9.2.1. У вправі мають бути речення з єднальними, протиставними та розділовитми сполучниками.

9.2.1.1. Базова компетентність: формування вмінь синтезувати.

9.3. "Мозкова атака"

9.3.1. Порівняти речення. Зробити висновок.

9.3.1.1. Порівняйте речення. Зробіть висновок "Зірки" не падають у небо, "зірки" йдуть у небеса. "Зірки" не падають у небо, а йдуть вони у небеса. "Зірки" не падають у небо, бо вони йдуть у небеса.

10. Сприймання та усвідомлення учнями навчального матеріалу

10.1. Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал.

10.1.1. Базова Компетентність: формування умінь здійснювати пошук інформації.

10.2. Обговорити навчальне відео, яке учні переглядали дома.

10.2.1. Базова компетентність: інформаційно-цифрова.

10.3. Виконання вправи в сервісі Learningapps

10.3.1. Базова компетентність: формування вмінь синтезувати.

10.4. Виконання письмової вправи з підручника

10.4.1. Оцінювання.

10.4.2. Базова компетентність: вміння практично використовувати нові знання.

11. Перевірка домашнього завдання.

11.1. Перевірка письмового завдання.

11.2. Тестування в сервісі Kahoot за результатами перегляду навчального відео (елементи перевернутого навчання)

11.2.1. Базова компетентність: уміння вчитися протягом життя

12. Узагальнення і систематизація знань.

12.1. Робота в групах.

12.1.1. Учні отримують завдання, зашифроване у QR - кодах. Протягом 5 хв. виконують та відповідь надсилають у Google формі.

12.1.1.1. Базова компетентність: інформаційно-цифрова. Вміння раціонально користуватися Інтернетом.

12.2. Робота біля дошки. Зробити синтаксичний розбір речення.

12.2.1. Теплі промені сонця розтопили сніги, а на проталинках з'явилися перші чарівні квіти.

13. Підведення підсумків уроку.

13.1. Обрати стікер, колір якого відповідає настроєві останнього етапу уроку.

13.2. Рефлексія.

14. Повідомлення та пояснення домашнього завдання

14.1. Вивчити правила (параграф підручника).

14.2. Виконати вправу (підручник)

14.2.1. Базова компетентність: уміння практично використовувати нові знання.

14.3. Завдання на вибір. Виписати та розібрати 5 складносупроводжувальних речень (з єднальними, протиставними, розділовими сполуками)

14.3.1. Базова компетентність: уміння практично використовувати нові знання.

14.4. Завдання на вибір. Створити вправу в сервісі Learningapps

14.4.1. Базова компетентність: підприємницька. Вміння рекламувати свій продукт.