SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011 by Mind Map: SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011

1. Some teemat

1.1. Mitä Somen jälkeen?

1.2. Vaikutus arvoihin

1.3. Altruismi

1.4. Yksityisyyden kokemus / merkitys ihmisillä

1.5. Identiteetti ja viiteryhmät

1.6. Osaamisen siirtyminen tiedon synyminen

1.7. Johtaminen

1.8. Informaali oppiminen

1.9. Dialogitaidot

1.10. Yhteiskunnalliset liikkeet

1.11. Demokratia

1.12. Kommunikaatiokulttuuri

1.13. Onnellisuus

1.14. Laki

1.15. Vastuu

1.16. Valta ?

1.17. Terveydenhuolto

1.18. Kunnallishallinto

1.19. Aktiivisuuskuilu

1.20. Vastuu

1.21. Yksityisyyden suoja

1.22. Oikeudet verkossa

1.23. Omistuskysymykset

1.23.1. Ilmaisuus

1.24. "Cyberwars ?"

1.25. "Unintended consequences?"

1.25.1. seuraamukset

1.25.2. New node

1.26. Sosiaalinen media yhetsikunnan muutoksen tukena

1.27. Länsimaat / kehittyvät maat

1.27.1. Kuilu? muttta ... kunpaan suuntaan

1.27.2. New node

2. Sovellusalueet

2.1. Myynti & ostaminen

2.2. Markkinointi

2.3. Viestintä

2.3.1. Journalismi

2.3.1.1. Datajournalismi

2.4. Mittaaminen/ metriikat

2.4.1. Volyymit jne

2.4.2. Vaikutukset, return from ecosystem ...

2.5. Työn uudet muodot

2.5.1. Mikrotyö

2.5.2. Tietotyö uudet muodot

2.5.2.1. Esim www.scahachua.com

2.5.2.2. www.elsua.com

2.6. Yksityisyys

2.7. Politiikka

2.8. Oppiminen / opetus

2.9. Tekniikka / tietotekniikka

2.10. Tuotekehitys

2.11. Tekijän oikeudet

2.12. Kansainvälistyminen

2.13. Yrittäjyys

2.14. Matkailuala

2.15. Kirjastotoimi

2.16. Lääketiede

2.17. Hyvinvointi

2.18. New node

2.19. Kulttuuri

2.19.1. Musiikki

2.19.2. Elokuvat

2.19.3. Kirjallisuus

3. Akateemiset alueet / Teoriat

3.1. Neurologia

3.2. Pedagogia

3.3. Käyttäytymistiede

3.4. Psykologia

3.5. Verkostoteoriat

3.6. System sciences

3.7. ...

4. Tutkijat / yksilöt ryhmät/ organisaatiot

4.1. Tutkimusyritykset

4.2. Yliopistot

4.2.1. Aalto Yliopisto

4.2.2. New node

4.3. AMKt

4.3.1. Haaga Helia

4.3.2. Metropolia

4.3.3. Laurea

4.3.4. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

4.4. Otavan Opisto

5. Metodit

5.1. Toimintatutkimus /action research

5.1.1. Demot, pilotit

5.1.2. uudet muodot vrt. patients like me - luomat mahdollisuudet tutkimukselle

5.1.3. diskurssianalyysi

5.2. Tiedonkäsittely

5.2.1. Datamining

5.2.1.1. Muuttuvien tietovirtojen tutkimus / esim. Liikennevirrat

5.2.2. Visualization

5.2.3. Aivan uudet menetelmät ...

5.3. Taloudelliset metodit

5.3.1. kustannusanalyysi

5.4. Sosiaaliset metodit

5.4.1. User experience metodit / vrt IDEOn metodipakka

5.4.1.1. sosiaalisen käyttäjäryhmän huomioiminen

5.4.2. kulttuuriantropoligian tutkimusmenetelmät

5.4.3. Storytelling

5.4.3.1. Haastattelut

5.4.4. Kyselyt

5.4.5. Havainnointi

5.4.6. Oppimisanalytiikka

5.5. verkostoanalyysi

5.6. Vertais-arvioinnit

5.7. Haasteet

5.7.1. Metodien valinta

5.7.2. yhdistäminen

5.7.3. dataa on - löytyykö tietoa ? syntyykö viisautta?

5.7.4. yhteydet

5.7.5. tiedon väärinkäyttö ?

6. Projektit

6.1. Tutkijoita: http://linkd.in/m3akuL

6.2. kategoriat?

6.2.1. pelit...

6.3. Tutkimuksia: http://bit.ly/jZz2uv

6.4. Case

6.4.1. statistiikkaa

6.4.2. mittaaminen

6.4.3. ominaisuus suljetulle ryhmälle

6.4.3.1. kommentointi

6.4.4. chatti

6.4.4.1. käyttäjätoiveet etc

6.4.5. yhteisöllinen tuotekehitys

6.4.5.1. crowdsoursing

6.5. näkökulmia

6.5.1. soveltava

6.5.2. akateemista

6.5.3. kaupallista

7. ????

7.1. Uudet määritelmät

7.1.1. Sosiaalisen median dimensiot yms

7.2. Ymmärtäminen

7.3. SomeTime2012 ? mitä siellä ?

7.4. Miten osallistujat SomeTime 2011 - osallistujat saivat / oppivat itselleen ? / veivät eteenpäin? ... olisiko joku kiinnostunut tekemään aiheesta gradua - aineistoa löytyy ?

7.5. Aito yhteistyö !!! wikien hyödyntäminen ... vrt SOMUS projekti

7.6. Keskustelu ja yhteistyö jatkuu SMAT - Linked-In ryhmässä ...

7.7. @ConnectIrmeli käyttää sometime0211 aineistoa mahdollisesti diplomityössään ...

8. Muutokset ?

8.1. Mikroartikkelit ? tutkijan työroolin muuttuminen ?

8.2. Kansainväliset verkostot - Academia.edu ... verkosto

8.3. "Tutkijoiden kimppakyydit?"

8.4. Tutkimuksen muutos ?

8.5. Tutkimuksen mittarit ?