Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011 by Mind Map: SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011

Some teemat

Mitä Somen jälkeen?

Vaikutus arvoihin

Altruismi

Yksityisyyden kokemus / merkitys ihmisillä

Identiteetti ja viiteryhmät

Osaamisen siirtyminen tiedon synyminen

Johtaminen

Informaali oppiminen

Dialogitaidot

Yhteiskunnalliset liikkeet

Demokratia

Kommunikaatiokulttuuri

Onnellisuus

Laki

Vastuu

Valta ?

Terveydenhuolto

Kunnallishallinto

Aktiivisuuskuilu

Vastuu

Yksityisyyden suoja

Oikeudet verkossa

Omistuskysymykset

"Cyberwars ?"

"Unintended consequences?"

Sosiaalinen media yhetsikunnan muutoksen tukena

Länsimaat / kehittyvät maat

Sovellusalueet

Myynti & ostaminen

Markkinointi

Viestintä

Mittaaminen/ metriikat

Työn uudet muodot

Yksityisyys

Politiikka

Oppiminen / opetus

Tekniikka / tietotekniikka

Tuotekehitys

Tekijän oikeudet

Kansainvälistyminen

Yrittäjyys

Matkailuala

Kirjastotoimi

Lääketiede

Hyvinvointi

New node

Kulttuuri

Akateemiset alueet / Teoriat

Neurologia

Pedagogia

Käyttäytymistiede

Psykologia

Verkostoteoriat

System sciences

...

Tutkijat / yksilöt ryhmät/ organisaatiot

Tutkimusyritykset

Yliopistot

AMKt

Otavan Opisto

Metodit

Toimintatutkimus /action research

Tiedonkäsittely

Taloudelliset metodit

Sosiaaliset metodit

verkostoanalyysi

Vertais-arvioinnit

Haasteet

Projektit

Tutkijoita: http://linkd.in/m3akuL

kategoriat?

Tutkimuksia: http://bit.ly/jZz2uv

Case

näkökulmia

????

Uudet määritelmät

Ymmärtäminen

SomeTime2012 ? mitä siellä ?

Miten osallistujat SomeTime 2011 - osallistujat saivat / oppivat itselleen ? / veivät eteenpäin? ... olisiko joku kiinnostunut tekemään aiheesta gradua - aineistoa löytyy ?

Aito yhteistyö !!! wikien hyödyntäminen ... vrt SOMUS projekti

Keskustelu ja yhteistyö jatkuu SMAT - Linked-In ryhmässä ...

@ConnectIrmeli käyttää sometime0211 aineistoa mahdollisesti diplomityössään ...

Muutokset ?

Mikroartikkelit ? tutkijan työroolin muuttuminen ?

Kansainväliset verkostot - Academia.edu ... verkosto

"Tutkijoiden kimppakyydit?"

Tutkimuksen muutos ?

Tutkimuksen mittarit ?