Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011 by Mind Map: SOMETIME 2011
TUTKIMUS KARTTA
Lauantai 11.6.2011
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

SOMETIME 2011 TUTKIMUS KARTTA Lauantai 11.6.2011

Some teemat

Mitä Somen jälkeen?

Vaikutus arvoihin

Altruismi

Yksityisyyden kokemus / merkitys ihmisillä

Identiteetti ja viiteryhmät

Osaamisen siirtyminen tiedon synyminen

Johtaminen

Informaali oppiminen

Dialogitaidot

Yhteiskunnalliset liikkeet

Demokratia

Kommunikaatiokulttuuri

Onnellisuus

Laki

Vastuu

Valta ?

Terveydenhuolto

Kunnallishallinto

Aktiivisuuskuilu

Vastuu

Yksityisyyden suoja

Oikeudet verkossa

Omistuskysymykset

Ilmaisuus

"Cyberwars ?"

"Unintended consequences?"

seuraamukset

New node

Sosiaalinen media yhetsikunnan muutoksen tukena

Länsimaat / kehittyvät maat

Kuilu? muttta ... kunpaan suuntaan

New node

Sovellusalueet

Myynti & ostaminen

Markkinointi

Viestintä

Journalismi, Datajournalismi

Mittaaminen/ metriikat

Volyymit jne

Vaikutukset, return from ecosystem ...

Työn uudet muodot

Mikrotyö

Tietotyö uudet muodot, Esim www.scahachua.com, www.elsua.com

Yksityisyys

Politiikka

Oppiminen / opetus

Tekniikka / tietotekniikka

Tuotekehitys

Tekijän oikeudet

Kansainvälistyminen

Yrittäjyys

Matkailuala

Kirjastotoimi

Lääketiede

Hyvinvointi

New node

Kulttuuri

Musiikki

Elokuvat

Kirjallisuus

Akateemiset alueet / Teoriat

Neurologia

Pedagogia

Käyttäytymistiede

Psykologia

Verkostoteoriat

System sciences

...

Tutkijat / yksilöt ryhmät/ organisaatiot

Tutkimusyritykset

Yliopistot

Aalto Yliopisto

New node

AMKt

Haaga Helia

Metropolia

Laurea

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Otavan Opisto

Metodit

Toimintatutkimus /action research

Demot, pilotit

uudet muodot vrt. patients like me - luomat mahdollisuudet tutkimukselle

diskurssianalyysi

Tiedonkäsittely

Datamining, Muuttuvien tietovirtojen tutkimus / esim. Liikennevirrat

Visualization

Aivan uudet menetelmät ...

Taloudelliset metodit

kustannusanalyysi

Sosiaaliset metodit

User experience metodit / vrt IDEOn metodipakka, sosiaalisen käyttäjäryhmän huomioiminen

kulttuuriantropoligian tutkimusmenetelmät

Storytelling, Haastattelut

Kyselyt

Havainnointi

Oppimisanalytiikka

verkostoanalyysi

Vertais-arvioinnit

Haasteet

Metodien valinta

yhdistäminen

dataa on - löytyykö tietoa ? syntyykö viisautta?

yhteydet

tiedon väärinkäyttö ?

Projektit

Tutkijoita: http://linkd.in/m3akuL

kategoriat?

pelit...

Tutkimuksia: http://bit.ly/jZz2uv

Case

statistiikkaa

mittaaminen

ominaisuus suljetulle ryhmälle, kommentointi

chatti, käyttäjätoiveet etc

yhteisöllinen tuotekehitys, crowdsoursing

näkökulmia

soveltava

akateemista

kaupallista

????

Uudet määritelmät

Sosiaalisen median dimensiot yms

Ymmärtäminen

SomeTime2012 ? mitä siellä ?

Miten osallistujat SomeTime 2011 - osallistujat saivat / oppivat itselleen ? / veivät eteenpäin? ... olisiko joku kiinnostunut tekemään aiheesta gradua - aineistoa löytyy ?

Aito yhteistyö !!! wikien hyödyntäminen ... vrt SOMUS projekti

Keskustelu ja yhteistyö jatkuu SMAT - Linked-In ryhmässä ...

@ConnectIrmeli käyttää sometime0211 aineistoa mahdollisesti diplomityössään ...

Muutokset ?

Mikroartikkelit ? tutkijan työroolin muuttuminen ?

Kansainväliset verkostot - Academia.edu ... verkosto

"Tutkijoiden kimppakyydit?"

Tutkimuksen muutos ?

Tutkimuksen mittarit ?