Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÜCRE by Mind Map: HÜCRE

1. ÇEŞİTLERİNE GÖRE HÜCRELER

1.1. Prokaryot Hücreler

1.1.1. Bakteriler

1.1.2. Mavi Yeşil Algler

1.2. Ökaryot Hücreler

1.2.1. Mantarlar

1.2.2. Bitkiler

1.2.3. İnsanlar

2. Hücrenin Yapısı

2.1. Hücre Zarı

2.2. Sitoplazma

2.2.1. Endoplazmik retikulum

2.2.1.1. Granüllü E.R.

2.2.1.2. Granülsüz E.R.

2.2.2. Ribozom

2.2.3. Lizozom

2.2.4. Golgi

2.2.5. Koful

2.2.6. Mitakondri

2.2.7. Plastitler

2.2.7.1. Kloroplast

2.2.7.2. Kromoplast

2.2.7.3. Lökoplast

2.2.8. Setrozom

2.3. Çekirdek

3. HÜCRE SAYISINA GÖRE HÜCRELER

3.1. Tek Hücreliler

3.1.1. Bakteri

3.1.2. Amip

3.1.3. Mantar

3.2. Çok Hücreliler

3.2.1. İnsanlar

3.2.2. Hayvanlar

3.2.3. Bitkiler

4. GÖREVLERİ

4.1. Beslenme

4.2. Solunum

4.3. Boşaltım

4.4. Sindirim

4.5. Üreme

4.6. Büyüme

4.7. Gelişme