Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YAKITLAR by Mind Map: YAKITLAR

1. FOSİL YAKITLAR

1.1. Bitki ve hayvan atıklarının zamanla toprak tabakaları altında kalarak sıkışması sonucu fosil yakıtlar oluşur.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

2.1. Rüzgar Enerjisi

2.2. Güneş Enerjisi

2.3. Hidroelektrik Enerjisi

2.4. Jeotermal Enerji

2.5. Biyokütle Enerjisi

3. YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI

3.1. Fosil Yakıtlar

3.2. Nükleer Enerji

4. KATI YAKITLAR

4.1. Odun

4.2. Kömür

5. SIVI YAKITLAR

5.1. Benzin

5.2. Mazot

5.3. İspirto

6. GAZ YAKITLAR

6.1. Doğalgaz

6.2. LPG

6.3. Hava Gazı

6.4. Biyogaz