Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORIJE UČENJA by Mind Map: TEORIJE UČENJA

1. BANDURA

2. BIHEVIORISTIČKE TEORIJE UČENJA

2.1. KLASIČNO UVJETOVANJE

2.1.1. IVAN PAVLOV

2.1.2. TRENIRANJE PSA (HRANA, SLINJENJE)

2.1.3. MALI ALBERT (PLAKANJE, ZVUK ČEKIĆA I BIJELI ŠTAKOR)

2.2. OPERANTNO (INSTRUMENTALNO) UVJETOVANJE

2.2.1. SKINNER

2.2.2. POTKREPLJENJE I KAZNA

2.2.2.1. POTKREPLJENJE

2.2.2.1.1. POZITIVNO

2.2.2.1.2. NEGATIVNO

2.2.2.2. KAZNE

2.2.2.2.1. KAZNA ZADAVANJEM

2.2.2.2.2. KAZNA USKRAĆIVANJEM

2.3. PREMACKOVO NAČELO

3. SOCIJALNO - KOGNITIVNA TEORIJA UČENJA

3.1. OSOBNO (ENAKTIVNO) UČENJE

3.2. OPSERVACIJSKO UČENJE

3.2.1. MODELIRANJE

3.2.1.1. DIREKTNO, SIMBOLIČKO, SINTETIZIRANO, APSTRAKTNO

3.2.2. VIKARIJSKO UČENJE

3.2.2.1. GLEDANJE KAKO SU DRUGI KAŽNJENI ILI NAGRAĐENI ZA SVOJE PPONAŠANJE

3.2.3. EKSPERIMENT S LUTKOM BOBO

4. TEORIJA OBRADE INFORMACIJA

4.1. MODEL PAMĆENJA

4.1.1. SKLADIŠTE PAMĆENJA

4.1.1.1. SENZORIČKO

4.1.1.2. RADNO

4.1.1.3. DUGOROČNO

4.1.1.3.1. EKSPLICITNO PAMĆENJE

4.1.1.3.2. IMPLICITNO PAMĆENJE

4.1.1.4. KODIRANJE

4.1.1.4.1. STRATEGIJE KODIRANJA

4.1.2. KOGNITIVNI PROCESI

4.1.2.1. PAŽNJA

4.1.2.2. PERCEPCIJA

4.1.2.3. PONAVLJANJE

4.1.2.4. DOSJEĆANJE

4.1.2.4.1. PREPOZNAVANJE, SLOBODNO DOSJEĆANJE I REKONSTRUKCIJA

4.1.3. METAKOGNICIJE

4.1.3.1. KOGNITIVNI MEHANIZAM

4.1.3.1.1. DEKLARATIVNO ZNANJE

4.1.3.1.2. PROCEDURALNO ZNANJE

4.1.3.1.3. ZNANJE O SAMOREGULACIJI