Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Blockchain by Mind Map: Blockchain

1. Bitcoin

1.1. Smart contracts

1.1.1. Automatiseren van werkprocessen

1.1.2. Machine learning

1.1.3. Zelfstandige machines

1.1.4. Zelfstandige algoritmes

1.2. Decentraal

1.2.1. Geen centraal controle punt

1.2.2. Owned by the crows

1.3. Overheden niet meer nodig

1.3.1. Banken failliet

1.3.2. Financieel systeem stort in

1.3.3. Door mensen, voor mensen

2. IOTA

2.1. Directed acyclic graph

2.1.1. Willekeurige selectie

2.1.2. Afzonderlijke transacties

2.1.3. Open source

2.2. Geen directe blockchain

2.2.1. Vaste hoeveelheid uitgegeven

2.2.2. Geen mining mogelijk

2.2.3. Geen transactie fees

2.2.4. Geen verwerkingstijd

2.2.4.1. Snellere transacties