"Технологія розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Технологія розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури" by Mind Map: "Технологія розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури"

1. Стадії навчання за методикою розвитку критичного мислення:

1.1. Евокація

1.1.1. фаза актуалізації, виклику

1.1.1.1. Кластер

1.1.1.2. Асоціативний кущ

1.1.1.3. Мозковий штурм

1.1.1.4. Робота в парах

1.1.1.5. Діаграма Венна

1.2. Осмислення

1.2.1. фаза вивчення нового матеріалу,усвідомлення змісту

1.2.1.1. Карта поняття

1.2.1.2. Читання з маркування

1.2.1.3. Т-таблиця

1.2.1.4. Дискусія

1.3. Рефлексія

1.3.1. фаза розмірковування

1.3.1.1. Сенкан

1.3.1.2. Займи позицію

1.3.1.3. Фіш-бон

1.3.1.4. ПРЕС

2. Поради:

2.1. Під час уроку з розвитку критичного мислення доцільно, аби вчитель надавав слово учням, а сам говорив якомого менше

2.2. Учитель має бути провідником, стимулювати учнів до роздумів, уважно вислуховуватиї хні міркування

3. "Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення" Д. Дьюї

4. Теорія розвитку критичного мислення:

4.1. Усвідомленість

4.2. самостійність

4.3. самоаналіз

4.4. цілеспрямованість

4.5. обгрунтованість

4.6. контрольованість

4.7. самоорганізованість

5. Можливість для вчителя:

5.1. .Активізувати мислення учнів

5.2. Мотивувати і стимулювати їх діяльність

5.3. Залучити всіх учнів до творчої діяльності

5.4. Розвивати вміння логічно викладати матеріал

5.5. Розвивати навички колективного спілкування

5.6. Формувати ключові компетентності учнів

6. Мета вчителя- побудувати урок, який розвиває критичне мислення

6.1. Для цьогослід памятати, що критичне мислення - це неупереджене дослідженняпредмету або проблеми