Національно-визвольна війна 1648-1654 рр.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Національно-визвольна війна 1648-1654 рр. by Mind Map: Національно-визвольна війна 1648-1654 рр.

1. причини

1.1. політичні

1.2. національні

1.3. релігійні

1.4. соціальні

2. характер

2.1. національно-визвольна

2.2. релігійна

2.3. антифеодальна

2.4. народна

3. рушійні сили

3.1. козаки

3.2. православне духовенство

3.3. дрібна шляхта

3.4. міщани

3.5. селяни

4. Перманентність перемог

4.1. серпень 1649 року, битва під Зборовом

4.1.1. Зборівський мирний договір

4.1.1.1. автономія української козацької держави в межах Речі посполитої на території трьох воєводств: Київського, Брацлавського, Чернігівського

4.1.1.2. формування української національної держави - Гетьманщини

4.1.1.3. влада перейшла до національної козацької старшини та православної шляхти

4.1.1.4. козацький реєстр: 40 тис. козаків

4.1.1.5. нереєстрові козаки мають повернутися до панів

4.1.1.6. амністія учасникам війни під проводом Б.Хмельницького

4.1.1.7. православна Київська митрополія відновлювалась у правах

4.2. серпень-вересень 1650 року, 1-й Молдовський похід, битва при Яссах

4.2.1. союзницький договір, династичні угоди

4.3. червень 1651 року битва під Берестечком

4.3.1. поразка козаків

4.4. вересень 1651 року бої під Білою Церквою

4.4.1. рівновага сил

4.5. травень 1652 року, 2-й Молдовський похід, битва під Батогом

4.5.1. відновлення Зборівських угод

4.5.2. весілля Т.Хмельницького з Домною-Розандою, донькою В.Лупу, молдовського господаря

4.6. квітень-вересень 1653 року

4.6.1. Молдовсько-трансильвансько-волоські походи Т.Хмельницького

4.6.1.1. поразка козаків, смерть Т.Хмельницького

4.7. жовтень-грудень 1953 року

4.7.1. битва під Жванцем

5. Значення війни

6. цілі (завдання)

6.1. усунення польського панування на українських землях

6.1.1. політичного

6.1.1.1. утворення української національної держави

6.1.1.2. визволення укр. міст з-під влади короля, магнатів, шляхти та католицького духовенства

6.1.2. національного

6.1.2.1. прихід до влади національної еліти (козацької старшини)

6.1.3. релігійного

6.1.3.1. рівноправне становище православної церкви

6.1.4. соціального

6.1.4.1. ліквідація кріпосництва, особиста свобода селян

6.1.4.2. новий тип господарювання на основі дрібної козацької власності на землю (фермерський)

7. зміна цілей протягом війни

7.1. початок війни, до 1649

7.1.1. відновлення станових привілеїв шляхти та козаків

7.2. 1649 -1653 роки

7.2.1. усунення польського панування на українських землях (див. вище)

7.3. 1654 рік

7.3.1. Гетьманщина під протекторатом Росії при збереженні основних прав і свобод Війська Запорозького

8. Початок і перші роки війни

8.1. січень 1648, Запорозька Січ

8.1.1. обрання Б.Хмельницького гетьманом Війська Запорозького

8.1.2. універсали до народу із закликом до повстання

8.2. травень 1648 року

8.2.1. Жовті Води

8.2.2. Корсунь

8.3. літо 1648 року

8.3.1. Київщина, Поділля, Волинь, Лівобережна Україна

8.4. вересень 1648 року

8.4.1. битва під Пилявцями

8.5. жовтень-листопад 1648 року

8.5.1. облога Львова

8.6. листопад 1648 року

8.6.1. похід до р.Вісли та фортеці Замостя

8.7. грудень 1648 року

8.7.1. перемир я з новообраним польським королем та вступ до Києва

9. Стосунки з Росією

9.1. жовтень 1953 року

9.1.1. Земський собор у Москві

9.1.2. посольство В.Бутурліна в Україні

9.2. січень 1654 року

9.2.1. старшинська рада та Генеральна військова рада в Переяславі

9.2.1.1. Гетьманщина переходить під протекторат Росії при збереженні основних прав і вольностей Війська Запорозького

9.3. березень 1654 року

9.3.1. Переяславський договір

9.3.2. Березневі статті