Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prin by Mind Map: Prin

1. generowanie rozwiazan

1.1. model kaskadowy

1.2. model spiralny

1.3. model v

1.4. mode rup

2. kreatywnosc

2.1. plynnosc

2.2. orginalnosc

2.3. elastycznosc

2.4. rozwijanie idei

3. Odkrywanie możliwości rynkowych

3.1. okno mozliwosci

3.2. model przedsiebiorczosci Timmonsona

3.3. Segmentacja rynku

4. Metody graficzne i wskaznikowe

4.1. zasada Pareto

4.2. Wygres pareto-lorenza

4.3. diagram Ishikawy

4.4. Metoda zero-jedynkowa