ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та на...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через навчально-пізнавальні дії, в взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату by Mind Map: ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через навчально-пізнавальні дії, в взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату

1. МЕТА

1.1. Створення комфортних умов навчання

1.2. Відчуття учнем своєї успішності, інтелектуальної досконалості

1.3. Поудова продуктивного освітнього процесу

2. Технології інтерактивного навчання

2.1. Інтерактивні технології кооперативного навчання: це модель організації навчання у малих групах учнів, обєднаних спільною навчальною метою

2.1.1. НАВЧАННЯ В ПАРАХ

2.1.2. РОТАЦІЙНІ (ЗМІНЮВАНІ) ТРІЙКИ

2.1.3. ДВА - ЧОТИРИ - ВСІ РАЗОМ

2.1.4. "КАРУСЕЛЬ"

2.1.5. РОБОТА В МАЛИХ ГРУПАХ

2.1.6. АКВАРІУМ

2.2. Інтерактивні технології кооперативно-групового навчання: передбачають одночасну спільну роботу свього класу

2.2.1. ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОЛІ

2.2.2. МІКРОФОН

2.2.3. НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ

2.2.4. МОЗКОВИЙ ШТУРМ

2.2.5. НАВЧАЮЧИ - ВЧУСЬ ("кожен навчає кожного")

2.2.6. КЕЙС - МЕТОД

2.2.7. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

2.2.8. АЖУРНА ПИЛКА

2.3. Технології ситуативного моделювання (Навчання у грі): це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри, передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються

2.3.1. ІМІТАЦІЇ

2.3.2. СПРОЩЕНЕ СУДОВЕ СЛУХАННЯ

2.3.3. РОЗІГРУВАННЯ СИТУАЦІЇ ЗА РОЛЯМИ (рольова гра, програвання сценки, драматизація)

2.4. Технології опрацювання дискусійних питань: важливий засіб пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, бо дискусія - широку публічне обговорення спірного питання

2.4.1. МЕТОД - ПРЕС

2.4.2. ЗАЙМИ ПОЗИЦІЮ

2.4.3. ЗМІНИ ПОЗИЦІЮ

2.4.4. НЕПЕРЕРВНА ШКАЛА ДУМОК

2.4.5. ДЕБАТИ

2.4.6. ДИСКІСІЯ

2.4.7. ДИСКУСІЯ У СТИЛІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ТОК-ШОУ

2.4.8. ОЦІНЮВАЛЬНА ДИСКУСІЯ

3. ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОЦІ

3.1. До роботи повинні бути залученні всі учні

3.2. Необхідно дбати про психологічну підготовку учнів

3.3. Тих, хто навчається в інтерактиві, не повинно бути багато

3.4. Приміщення має бути спеціально підготовленим

3.5. Необхідно проявляти терпимість до будь-якої точки зору, уважно вислуховувати всіх учасників, поважаючи їх

3.6. Уважно ставитись до учнів під час формівання груп

3.7. На одному уроці бажано застосовувати 1-2 інтерактивних види роботи

4. Структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

4.1. Мотивація: сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми.

4.2. Оголошення теми та очікуваних результатів: забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності під час уроку.

4.3. Надання необхідної інформації: дати інформацію для опрацювання за мінімальний час.

4.4. Інтерактивеа вправа: центральна частина уроку, практичне засвоєння навчального матеріалу, досягнення поставленої мети.

4.5. Рефлексія: підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку, усвідомлення отриманих результатів, пошук проблеми, планування преспективи та корекції.

5. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобування, аналізі та застосуванні інформації з різних джерел

5.2. Можливості перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне життя учнів

5.3. Формування глибокої внутрішньої мотивації