ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ - це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навичок через навчально-пізнавальні дії, в взаємодії учнів між собою та побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату

by Ігор Савчук 01/15/2018
892