องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. ฮาร์ดเเวร์

1.1. หน่วยรับข้อมูล

1.1.1. เม้าส์

1.1.1.1. Wireless mouse

1.1.1.2. usb mouse

1.1.1.3. PS/2mouse

1.1.1.4. serial mouse

1.1.2. คีย์บอด

1.1.2.1. desktop keyboard

1.1.2.2. desktop keyboard with hot key

1.1.2.3. wireless keyboard

1.1.2.4. ecurity keyboard

1.1.2.5. notebook keyboard

1.1.3. ไมโครโฟน

1.1.3.1. Cabon mic

1.1.3.2. Crystal mic

1.1.3.3. Ceramic mic

1.1.3.4. Condenser mic

1.1.3.5. Dynamic mic

1.1.3.6. Ribbon mic

1.1.4. จอสัมผัส

1.1.4.1. Capacitive

1.1.4.2. Capacitive

1.1.4.3. Acousttic wave

1.1.4.4. Infared

1.1.5. จอยสติ๊ก

1.1.5.1. แบบปุ่มกด

1.1.5.2. แบบคันโยก

1.1.6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด

1.1.6.1. Pen Type Scanner

1.1.6.2. CCD readers

1.1.6.3. Laser readers

1.1.6.4. Imaging Scanner

1.1.7. กล้องดิจิตอล

1.1.7.1. กล้อง Compact

1.1.7.2. .กล้อง DSLR

1.1.7.3. กล้อง DSLR-Like

1.1.7.4. กล้อง Mirrorless เช่น Micro 4/3

1.1.8. สเเกนเนอร์

1.1.8.1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

1.1.8.2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

1.1.8.3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

1.2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

1.2.1. ซีพียู (CPU)

1.2.1.1. หน่วยความจำหลัก(Primary Storage)

1.2.1.1.1. RAM

1.2.1.1.2. ROM

1.2.1.2. เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)

1.2.1.2.1. ซ็อคเก็ตสำหรับซีพียู

1.2.1.2.2. ชิปเซ็ต (Chip set)

1.2.1.2.3. ซ็อคเก็ตสำหรับหน่วยความจำ

1.2.1.2.4. ระบบบัสและสล็อต

1.2.1.2.5. Bios

1.2.1.2.6. สัญญาณนาฬิกาของระบบ

1.2.1.2.7. ถ่านหรือแบตเตอรี่

1.2.1.2.8. ขั้วต่อสายแหล่งจ่ายไฟ

1.2.1.2.9. ขั้วต่อสวิทช์และไฟหน้าเครื่อง

1.2.1.2.10. จัมเปอร์สำหรับกำหนดการทำงานของเมนบอร์ด

1.2.1.2.11. ขั้วต่อ IDE

1.2.1.2.12. ขั้วต่อ Floppy disk drive

1.2.1.2.13. พอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน

1.2.1.2.14. พอร์ตคีย์บอร์ดและเมาส์

1.2.1.2.15. พอร์ต USB

1.3. หน่วยเเสดงผลข้อมูล

1.3.1. จอภาพ

1.3.1.1. จอซีอาร์ที

1.3.1.2. จอแอลซีดี

1.3.2. เครื่องพิมพ์

1.3.2.1. เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก

1.3.2.2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์

1.3.3. ลำโพง

1.3.3.1. ลำโพงแบบขยายเสียงในตัว

1.3.3.2. ลำโพงแบบไม่มีวงจรขยายเสียง

1.4. หน่วยความจำ

1.4.1. หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

1.4.1.1. แรม (Random Access Memory)

1.4.2. หน่วยความจำรอง (Second Memory)

1.4.2.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)

1.4.2.2. ฟล็อบปี้ดิสก์ (Floppy Disk)

1.4.2.3. ซีดี (Compact Disk - CD)

1.4.2.4. รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ (Removable Drive)

1.4.2.5. ซิบไดร์ฟ (Zip Drive)

1.4.2.6. Magnetic optical Disk Drive

1.4.2.7. การ์ดเมมโมรี (Memory Card)

1.4.2.8. เทปแบ็คอัพ (Tape Backup)

1.5. หน่วยสำรองขอมูล

1.5.1. เก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็ก ( Magnetic Disk device )

1.5.1.1. ฟล็อปปี้ดิสก์ ( Floppy disks )

1.5.1.1.1. แทรค ( Track )

1.5.1.1.2. เซกเตอร์ ( Sector )

1.5.1.2. ฮาร์ดดิสก์ ( Hard disks )

1.5.2. สื่อเก็บข้อมูลแสง ( Optical Storage Device )

1.5.2.1. CD (Compact Disc)

1.5.2.1.1. CD-ROM (Compact disc read only memory)

1.5.2.1.2. CD-R (Compact disc recordable)

1.5.2.1.3. CD-RW (Compact disc rewritable)

1.5.2.2. CD-RW (Compact disc rewritable)

1.5.2.2.1. DVD-ROM

1.5.2.2.2. DVD-R และ DVD-RW

1.5.2.2.3. DVD+R และ DVD+RW

1.5.2.3. สื่อเก็บข้อมูลอื่น ๆ ( Other Storage Device )

1.5.2.3.1. เเฟรชไดร์

1.5.2.3.2. เมมเมอร์รี่

1.5.2.3.3. กล้องถ่ายรูป

2. ซอฟต์แวร์

2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.1.1. Windows

2.1.2. Linux

2.1.3. OS/2

2.1.4. Unix

2.1.5. Mac OS

2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกค์

2.2.1. Software สำหรับงานธนาคารการฝากถอนเงิน

2.2.2. Software สำหรับงานทะเบียนนักเรียน

2.2.3. Softwareคิดภาษี

2.2.4. Softwareการให้บริการร้าน Seven

2.3. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.3.1. การประมวลคำ

2.3.2. การวิเคราะห์ข้อมูล หรือตารางทำงาน

2.3.3. การเก็บและเลือกค้นข้อมูลเป็นระบบฐานข้อมูล

2.3.4. กราฟิก และนำเสนอข้อมูล

3. บุคลากร

3.1. นักวิเคราะห์เเละออกแบบระบบ

3.2. โปรเเกรมเมอร์

3.3. ผู้ใช้

3.4. ผู้ปฎิบัติ

3.5. ผู้บริหารฐานข้อมูล

3.6. ผู้จัดระบบ