Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Belief System by Mind Map: Belief System

1. mentalstrongstark

2. meidation vosiaierng måksättgning positiv affrmation etc är viktigt för att lyckas tro att man kan bli bättre som person Proffsen jobbar med en personlig utveckling Måste köpa mission Focus = Framgång Leva utan stress mindfullness enkel produkt in your pocket Tro på effekten placebo Ignore dostratctoms. attentionms. compassions. du blir bätte i relation med andra. GEnom att vara fokuserad(lugn)commpasinate blir diu en bättre ledare Pitcha pitchen (Alex Success Mood) Köper att en app är en bra lösning för att träna på detta. Gillar erics röst och mår bra av den. Introducera han tidigt i processen?

3. 1) Belief Starting Point

3.1. I want to help people become successful

3.2. I'm sad that not more people work in the network marketing industry and are not more respected

3.3. I want to be able to take care of my family

4. 2)Belief Step 1

4.1. To help people become successfull i must first become successfull myself (I cant teach if i havnt done)

4.2. I want to be a role model for others in the network marketing industry

5. 3)Belief Step 2

5.1. To become successfull i must first improve myself through perosnal development and

5.2. To be idolized i must work my ass of

6. 4)Belief Destination Point

6.1. Mental training is the best way to become a successfull network marketer and improve myself

6.2. I want to become a full time network marketer and a leader

6.3. My core human values are happiness, success and being grateful

6.4. Visualization and the like are difficult and I need a service to help me do it.

6.5. Tro på fördelarna, de vetenskapliga - ex. visualization improves my focus, happiness, I'm nicer to other people etc.