STYLE ZARZĄDZANIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STYLE ZARZĄDZANIA by Mind Map: STYLE ZARZĄDZANIA

1. GŁÓWNE STYLE ZARZĄDZANIA

1.1. AUTOKRATYCZNY

1.2. DEMOKRATYCZNY

2. SKUTECZNY LIDER

2.1. UMIEJĘTNOŚĆ DIAGNOZOWANIA

2.2. ELASTYCZNOŚĆ

2.3. EFEKTYWNOŚĆ

2.4. WSPÓŁPRACA DLA WYNIKÓW

3. ROZWÓJ PRACOWNIKA

3.1. DIAGNOZA KOMPETENCJI

3.1.1. WIEDZA

3.1.2. UMIEJĘTNOŚCI

3.1.3. NABYWANE POPRZEZ DOŚWIADCZENIE I KSZTAŁCENIE SIĘ

3.2. RODZAJE KOMPETENCJI

3.2.1. ZADANIOWE

3.2.1.1. SPECYFICZNE DLA CELU

3.2.1.2. ZWIĄZANE Z OKREŚLONYM STANOWISKIEM

3.2.2. TRANSFEROWE

3.2.2.1. OGÓLNE

3.2.2.2. WPŁYWAJĄ NA POZIOM GOTOWOŚCI PRACOWNIKA

3.3. ZAANGAŻOWANIE

3.3.1. MOTYWACJA

3.3.1.1. ZAINTERESOWANIE

3.3.1.2. ENTUZJAZM

3.3.1.3. BRAK ZAINTERESOWANIA

3.3.1.4. WIARA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI

3.3.2. PEWNOŚĆ SIEBIE

3.3.2.1. SUBIEKTYWNY POGLĄD NA NA WŁASNE MOŻLIWOŚCI

3.3.3. OCENA NA PODSTAWIE ZACHOWANIA

4. MODEL ZARZĄDZANIA SYTUACYJNEGO

4.1. PAUL HERSEY I KENNETH BLANCHARD

4.2. SPOSÓB ZARZĄDZANIA ZALEŻY OD SYTUACJI

4.3. PRACOWNICY

4.3.1. SĄ RÓŻNI

4.3.2. WYMAGAJĄ INNEGO PODEJŚCIA

5. PODZIAŁ

5.1. NAKAZOWY

5.1.1. DUŻA KONCENTRACJA NA ZADANIU

5.1.2. MAŁA KONCENTRACJA NA RELACJACH Z INNYMI

5.2. PREZENTUJĄCY

5.2.1. DUŻA KONCENTRACJA NA ZADANIU

5.2.2. DUŻA KONCENTRACJA NA RELACJACH Z INNYMI

5.3. UCZESTNICZĄCY

5.3.1. MAŁA KONCENTRACJA NA ZADANIU

5.3.2. DUŻA KONCENTRACJA NA RELACJACH Z INNYMI

5.4. DELEGUJĄCY

5.4.1. MAŁA KONCENTRACJA NA ZADANIU

5.4.2. MAŁA KONCENTRACJA NA RELACJACH Z INNYMI