Sparta

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sparta by Mind Map: Sparta

1. Bevolkings groepen

1.1. Spartaanse burgers

1.1.1. Wie?

1.1.1.1. Doriërs van afkomst

1.1.2. Plichten?

1.1.2.1. Leger en levenslang soldaat

1.1.3. Rechten?

1.1.3.1. Politieke rechten

1.2. Perioiken

1.2.1. Wie?

1.2.1.1. Onderworpenen uit de omgeving van Sparta

1.2.2. Plichten?

1.2.2.1. Werken als boer, ambachtsman, handelaar

1.2.3. Rechten?

1.2.3.1. Vrij, grond bezitten,bezitten geen politieke rechten

1.3. Heloten

1.3.1. Wie?

1.3.1.1. Oorspronkelijke niet-Dorische bevolking

1.3.2. Plichten?

1.3.2.1. Bewerken de gronden van de Spartanen

1.3.3. Rechten

1.3.3.1. Geen rechten

2. Bestuur

2.1. Koningen

2.1.1. Aantal

2.1.1.1. 2

2.1.2. Bevoegdheid (taken)

2.1.2.1. Legeraanvoerder

2.2. Raad Der Ouden

2.2.1. Bevoegdheid (taken)

2.2.1.1. -Wetten maken -Hoogste Rechtbank -Voor het leven gekozen

2.2.2. Aantal en leeftijd

2.2.2.1. - 28 - ouder dan 60 jaar

2.3. Eforen (Opzichters)

2.3.1. Aantal

2.3.1.1. 5

2.3.2. Bevoegdheid (taken)

2.3.2.1. -Wetten uitvoeren -Controleren inwoners, Ambtenaren en koningen

2.4. Volksvergadering

2.4.1. Aantal en leeftijd

2.4.1.1. Alle mannelijke Spartanen ouder dan 30 jaar

2.4.2. Bevoegdheid (taken)

2.4.2.1. -Wetten goedkeuren of afkeuren -Eforen benoemen