Politisk interesse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Politisk interesse by Mind Map: Politisk interesse

1. Værdier og holdninger

1.1. Tilhørsforhold til traditionelle partier

2. Syn på klimapolitik

2.1. I praksis dvs. fokusering på klimahensyn i hverdagen

2.2. I teorien - dvs. i forhold til hvad og hvor meget der skal gøres på politisk højt plan

3. Politisk engagement

3.1. Grad af viden om politiske initiativer

3.1.1. Medier og nyheder

3.2. Medlemsskab af politiske organisationer, ungdomspartier, bevægelelser, sportsklubber etc.

4. Indvandrerpolitik

5. Politisk observans

5.1. Egne holdninger

5.2. Forældres holdninger

5.2.1. Bedsteforældres holdninger

6. Udenrigspolitik

6.1. Syn på krigsdeltagelse

6.2. Syn på EU

6.3. Syn på globalisering

7. Lokalpolitik

7.1. Holdning til lokale sprøgsmål/viden om

8. Skolepolitik/Mikrodemokrati

8.1. Elevråd

9. Udvælgelseskriterier til stikprøve:

9.1. Alle årgange i gym, hf og 10.

9.2. Både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og sproglige

9.3. Ligevægt af piger og drenge