Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Politisk interesse by Mind Map: Politisk interesse
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Politisk interesse

Værdier og holdninger

Tilhørsforhold til traditionelle partier

Syn på klimapolitik

I praksis dvs. fokusering på klimahensyn i hverdagen

I teorien - dvs. i forhold til hvad og hvor meget der skal gøres på politisk højt plan

Politisk engagement

Grad af viden om politiske initiativer

Medlemsskab af politiske organisationer, ungdomspartier, bevægelelser, sportsklubber etc.

Indvandrerpolitik

Politisk observans

Egne holdninger

Forældres holdninger

Udenrigspolitik

Syn på krigsdeltagelse

Syn på EU

Syn på globalisering

Lokalpolitik

Holdning til lokale sprøgsmål/viden om

Skolepolitik/Mikrodemokrati

Elevråd

Udvælgelseskriterier til stikprøve:

Alle årgange i gym, hf og 10.

Både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og sproglige

Ligevægt af piger og drenge