ระบบสุขภาพชุมชน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสุขภาพชุมชน by Mind Map: ระบบสุขภาพชุมชน

1. สถานพยาบาล

1.1. ร้านขายยาบ้านเภสัช

1.1.1. ชาวบ้านซื้อยาส่วนใหญ่นอกเหนือที่ได้จากโรงพยาบาล

1.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ด

1.2.1. เป็นสถานที่ที่ทำการวินิจฉัยรักษาเบื้องต้น

1.3. โรงพยาบาลชลบุรี

1.3.1. ให้การรักษาด้วยเครื่องมือที่ครบครัน ตลอด 24 ชั่งโมง

2. ทัศนคติและความเชื่อ

2.1. การถูกชักจูงให้ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2.1.1. ผลิตภัณฑ์แอมเวย์ (โปรตีนถั่ว) เพราะเชื่อว่าช่วยลดระดับไขมันในเลือด และซ่อมแซมกระดูกที่ซึกหรอได้

2.2. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

2.2.1. องค์พระใต้ต้นโพธิ์

2.2.2. วัดเสม็ด

2.2.3. วัดเมืองใหม่

3. อาหาร

3.1. อาหารตามสั่ง

3.1.1. ในชุมชนมีมากกว่า 1 ร้าน

3.2. ผักสดจากตลาด

3.2.1. อาจมีการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง

3.3. ผักสวนครัว

3.3.1. ปลูกไว้กินเองที่บ้าน

3.4. อาหารเสริม

3.4.1. มีการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จากแอมเวย์

3.4.1.1. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

4. ยา

4.1. ยาสมุนไพร

4.1.1. ใบรางจืด ที่มีสรรพคุณช่วยล้างสารพิษ

4.1.2. ตะไคร้ต้มรวมกับใบเตย ช่วยขับปัสสาวะ

4.1.3. ฟ้าทะลายโจร ช่วยแก้ไข้ แก้ไอและเจ็บคอ

4.1.4. สมุนไพรในชุมชนเกิดจากประสบการณ์ในอดีต และความรู้ดั้งเดิมเกี่ยวกับยารักษาโรค

4.2. ยาสามัญประจำบ้าน

4.2.1. ยาแก้ปวดลดไข้

4.2.2. ยาธาตุน้ำขาว - น้ำแดง

4.2.3. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น