KÉRDÉS - HIPOTÉZIS - MÓDSZER v5.3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KÉRDÉS - HIPOTÉZIS - MÓDSZER v5.3 by Mind Map: KÉRDÉS - HIPOTÉZIS - MÓDSZER v5.3

1. Kérdések

1.1. Milyen tanulási feltételeket biztosít a büntetés-végrehajtás a fogvatartottak számára a szabadulásra való felkészülésében?

1.1.1. Melyek a börtönbeli tanulás jogi feltételei?

1.1.2. Melyek a börtönbeli tanulás tárgyi feltételei?

1.1.3. Melyek a börtönbeli tanulás személyi feltételei?

1.2. Hogyan használják ki a fogvatartottak a börtön által nyújtott tanulási lehetőségeket?

1.2.1. Milyen kulturális tevékenységeket folytatnak a fogvatartottak?

1.2.2. Mely szervezett tanulási folyamatokban vesznek részt a fogvatartottak?

1.3. Melyek a börtönszemélyzet felkészültségi, végzettségi mutatói?

1.3.1. Mivel és miben tud segíteni a börtönszemélyzet a fogvatartottaknak a szabadulásra való felkészülésben?

1.3.2. Milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek a büntetés-végrehajtás munkatársai?

1.3.3. Milyen lehetőségek vannak a börtönben a személyzet továbbképzésére?

1.3.4. Hogyan használják ki a börtönben dolgozó szakemberek a továbbképzési lehetőségeket?

1.4. Milyen eredményeket érnek el a büntetés-végrehajtási rendszerek a fogvatartottak reszocializációjában?

1.4.1. Hogyan hat az iskolázottság növelése a társadalmi beilleszkedésre és a jogkövető magatartás kialakulására?

1.4.2. Miként valósul meg a példamutatás a tanulási folyamatokban résztvevő fogvatartottak részéről?

2. Módszerek

2.1. Dokumentumelemzés, kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés

2.1.1. Jogszabály értelmezése

2.1.2. Interjúk a személyzettel, interjúk és kérdőívek a személyzettel és fogvatartottakkal

2.1.3. Interjúk a személyzettel, interjúk és kérdőívek a személyzettel és fogvatartottakkal

2.2. Kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés, esettanulmány

2.2.1. Interjúk a személyzettel, interjúk és kérdőívek a személyzettel és fogvatartottakkal, esettanulmány

2.2.2. Interjúk a személyzettel, interjúk és kérdőívek a személyzettel és fogvatartottakkal, esettanulmány

2.3. Kvantitatív és kvalitatív adatgyűjtés, esettanulmány

2.3.1. Interjúk és kérdőívek a személyzettel

2.3.2. Interjúk és kérdőívek a személyzettel

2.3.3. Interjúk és kérdőívek a személyzettel

2.4. Dokumentum- elemzés

2.4.1. Statisztikai adatgyűjtés

2.4.2. Statisztikai adatgyűjtés

3. Hipotézisek

3.1. Lazán strukturált hipotézisek

3.1.1. Feltételezhető, hogy minél szélesebb körű a börtönbeli tanulás lehetősége, annál többen vesznek részt oktatási/képzési folyamatokban

3.1.2. A fogvatartottak nem eléggé tájékozottak tanulási lehetőségeiket illetően

3.1.3. Feltételezésem szerint kapcsolat van a börtönszemélyzet felkészültsége és a fogvatartottakkal való foglalkozás minősége között

3.1.3.1. A pedagógus végzettséggel rendelkező szakemberek feltételezésem szerint nagyobb mértékben motiválják a fogvatartottakat a tanulásba való bekapcsolódásra