NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC by Mind Map: NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC

1. CHÍNH TRỰC

1.1. Trung thực về trình độ

1.1.1. Trình bày chính xác về trình độ, năng lực

1.1.2. Không sử dụng danh tiếng của tổ chức

1.2. Giải thích đúng dịch vụ

1.2.1. Giải thích rõ ràng cho người nhận dịch vụ

1.2.2. Nỗ lực trở thành thành viên của dịch vụ

1.2.3. Cam kết bảo vệ quyền lợi cho các bên

1.2.4. Thông tin và giải thích đầy đủ cho các bên

1.2.5. Cố gắng phòng tránh các hiểu lầm

1.3. Tôn trọng đồng nghiệp

1.3.1. Hợp tác với các nhà chuyên môn khác

1.3.2. Cung cấp cho thân chủ danh sách các nhà thực hành phù hợp để lựa chọn

1.3.3. Không sửa chữa các báo từ đồng nghiệp mà không có sự cho phép

1.4. Mối quan hệ đa chiều

1.4.1. Tự do theo đuổi các mối quan hệ cá nhân nhưng không được gây ảnh hưởng đến nghề nghiệp

1.4.2. Không tham gia vào các hoạt động gây cản trở hoạt động nghề nghiệp

1.4.3. Không lợi dụng thân chủ

1.4.4. Không tham gia quan hệ tình dục với thân chủ

1.4.5. Cẩn trọng các mối quan hệ

1.4.6. Công khai lợi ích tài chính từ test, tài liệu ...

1.4.7. Không nhận bất kì khoản chi trả nào cho việc chuyển dịch vụ

1.4.8. Không nhận chi trả để đổi lấy dữ liệu về thân chủ mà thân chủ không cho phép

1.4.9. Nhà tâm lý học trường học có thể tham gia cung cấp dịch vụ tư nhân

2. TRÁCH NHIỆM

2.1. Thúc đẩy môi trường lành mạnh

2.1.1. Phát triển mạng lưới dịch vụ toàn diện, liên tục, lâu dài

2.1.2. Thúc đẩy thay đổi tích cực trong trường học

2.2. Tôn trọng luật pháp

2.2.1. Am hiểu về các thủ tục hợp pháp

2.2.2. Tôn trọng luật pháp và quyền công dân

2.2.3. Giải quyết xung đột bằng cách tích cực, tôn trọng, hợp pháp

2.2.4. Hành động như một công dân độc lập

2.3. Duy trì sự tin tưởng

2.3.1. Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề

2.3.2. Giải quyết vấn đề đồng nghiệp (nếu cần)

2.3.3. Thảo luận với người giám sát

2.4. Đóng góp cho ngành nghề

2.4.1. Tham gia quá trình giám sát, đào tạo, hỗ trợ sinh viên

2.4.2. Giám sát, đánh giá công bằng, kịp thời

2.4.3. Áp dụng các nguyên tắc đạo đức nghề

2.5. Đóng góp cho tri thức TLHĐ

2.5.1. Thực hiện công tác nghiên cứu

2.5.2. Tôn trọng người tham gia nghiên cứu

2.5.3. Mọi đánh giá, can thiệp, trường hợp được công bố đều phải có sự đồng ý của thân chủ

2.5.4. Không đưa ra các kết quả bịa đặt, không có bằng chứng

2.5.5. Các dữ liệu, thông tin đưa ra phải có căn cứ

2.5.6. Nếu phát hiện lỗi sau khi xuất bản cần nỗ lực chỉnh sửa

2.5.7. Không đạo văn, phản ánh chính xác tất cả các đóng góp cho công trình

2.5.8. Xuất bản những thông tin có đóng góp cho chuyên môn

2.5.9. Tham gia đánh giá các công trình khác

3. TÔN TRỌNG

3.1. Tự chủ và tự quyết

3.1.1. Khuyến khích cha mẹ tham gia

3.1.2. Được sự đồng ý từ phụ huynh

3.1.3. Học sinh chấp thuận

3.1.4. Thông tin dịch vụ rõ ràng

3.1.5. Không cần đồng thuận khi

3.1.5.1. Yêu cầu của pháp luật

3.1.5.2. Trường hợp khẩn cấp

3.1.5.3. Đối tượng trên 18 tuổi

3.2. Riêng tư và bảo mật

3.2.1. Tôn trọng quyết định của cá nhân

3.2.2. Hạn chế tối thiểu xâm phạm quyền riêng tư

3.2.3. Thông báo về giới hạn của bảo mật

3.2.4. Tôn trọng quyền riêng tư

3.2.5. Bảo mật thông tin

3.3. Công bằng

3.3.1. Bỏ qua chính sách có sự phân biệt cá nhân

3.3.2. Luôn xem các đặc điểm cá nhân và môi trường sống của họ

3.3.3. Làm việc để xóa bỏ sự đối xử không công bằng

3.3.3.1. Chỉnh sửa các thực hành trường học

3.3.3.2. Đảm bảo tất cả học sinh được tham gia

4. NĂNG LỰC

4.1. Năng lực

4.1.1. Tham gia các thực hành mà có đủ trình độ và năng lực

4.1.2. Thừa nhận giới hạn năng lực và tích cực học hỏi để cải thiện

4.1.3. Không tham gia các hoạt động mà vấn đề cá nhân có thể gây cản trở hiệu quả

4.1.4. Tìm hiểu, học hỏi mở rộng kiến thức

4.1.5. Có giám sát chuyên môn

4.2. Chịu trách nhiệm

4.2.1. Xem xét lại những việc đã làm

4.2.2. Đề xuất biện pháp cải thiện

4.2.3. Chấp nhận trách nhiệm

4.2.4. Có trách nhiệm với sự giám sát của mình

4.3. Đánh giá và thực hành

4.3.1. Xem xét nhiều dữ liệu trước khi đưa ra đánh giá

4.3.2. Sử dụng kĩ thuật và công cụ đáng tin cậy

4.3.3. Sử dụng thông tin từ nhiều nguồn

4.3.4. Nhất quán với luật giáo dục

4.3.5. Thiết lập các công cụ đánh giá công bằng và có hiệu lực

4.3.6. Sử dụng phiên dịch (nếu cần)

4.3.7. Sử dụng kĩ thuật, dịch vụ phù hợp

4.3.8. Thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ

4.3.9. Thông tin cho phụ huynh và học sinh kế hoạch hỗ trợ

4.4. Lưu giữ hồ sơ

4.4.1. Thông tin về việc sẽ ghi chép

4.4.2. Duy trì hồ sơ với những thông tin hữu ích

4.4.3. Cha mẹ có quyền tiếp cận phù hợp với hồ sơ

4.4.4. Bảo mật thông tin

4.4.5. Bảo vệ hồ sơ khỏi việc xem hoặc sửa đổi

4.5. Sử dụng tài liệu

4.5.1. Đảm bảo sự an toàn cho test và các tài liệu liên quan

4.5.2. Hạn chế việc sử dụng bởi các cá nhân không phù hợp

4.5.3. Chấp nhận các chi phí liên quan đến phát triển test

4.5.4. Không sao chép khi không có bản quyền