SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ by Mind Map: SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

1. 3.SUÇLARIN İÇTİMAI (BİRLEŞMESİ)

1.1. A)BİRLEŞİK MÜREKKEP SUÇ

1.2. B)ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL SUÇ)

1.2.1. 1.ZİNCİRLEME SUÇUN İŞLENİŞ BİÇİMLERİ

1.2.1.1. 1.1) AYNI SUÇUN AYNI MAĞDURA KARŞI FARKLI ZAMANLARDA BİRDEN FAZLA KEZ İŞLENMESİ

1.2.1.2. 1.2)AYNI SUÇUN BİRDEN FAZLA KİŞİYE TEK BİR FİİLLE İŞLENMESİ

1.2.2. 2. ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI SUÇLAR

1.3. C) FİKRİ İÇTİMA (FARKLI NEVİNDEN FİKRİ İÇTİMA

2. 1.TEŞEBBÜS

2.1. A) GENEL OLARAK TEŞEBBÜS

2.2. B) İŞLENEMEZ SUÇ(ELVERİŞSİZ SUÇ)

2.3. C) SÖZDE SUÇ(MEFRUZ SUÇ)

2.4. D) GÖNÜLLÜ VAZGEÇME

2.5. E) ETKİN PİŞMANLIK

3. 2.İŞTİRAK

3.1. A) GENEL OLARAK İŞTİRAKIN ŞARTLARI

3.1.1. AA)KASTEN İŞLENEBİLEN BİR SUÇ OLMALI

3.1.2. BB) SUÇUN İŞLENMESİNE KATKI SAĞLAYAN BİRDEN FAZLA KİŞİNİN BULUNMASI VE AYNI SUÇUN İŞLENMESİ KONUSUNDA ARALARINDA ANLAŞMA BULUNMASI

3.2. B)FAİLLİK TÜRLERİ

3.2.1. 1. FAİLLİK/MÜŞTEREK(BİRLİKTE)FAİLLİK

3.2.2. 2. DOLAYLI FAİLLİK

3.3. C) SUÇA ORTAKLIK(ŞERİKLİK) TÜRLERİ

3.3.1. 1. SUÇA AZMETTİRME

3.3.2. 2. YARDIM ETME

3.4. D) İŞTİRAKA BAĞLILIK KURALI