ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ by Mind Map: ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์

1. พลาสติก

1.1. ความหมาย

1.1.1. เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดการอัดเป็นรูปต่างๆ

1.1.2. ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์

1.2. ประเภท

1.2.1. เทอร์มอร์พลาสติก

1.2.1.1. เป็นนพลาสติกอ่อนเมื่อได้รับความร้อนจะและจะแข็งเมื่อลดอุณหภูมิ

1.2.1.2. โครงสร้างแบบโซ่ตรง

1.2.1.3. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

1.2.1.4. เปลี่ยนรูปกลับไปมาได้แข็ง-หลอม

1.2.2. พลาสติกเทอร์มอเซต

1.2.2.1. เป็นพลาสติกคงรูป

1.2.2.2. เมื่อได้รับค.ร้อน/ค.ดันเพียงครั้งเดียว

1.2.2.3. เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้

1.2.2.4. อุณภูมิสูงจะแตกไหม้กลายเป็นขี้เถ้า

1.2.2.5. ไม่สามารถนำกลับมาหลอมได้

1.2.2.6. โมเลกุลเชื่อมโยงกันเป็นร่างแห

2. วัลคาไนล์

2.1. คือการทำยางทำปฎิกิริยากับกัมมะถันที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลว

2.2. ทำใหยางมีคุณภาพคงตัวในอุณหภูมิต่างๆ

2.2.1. ทนต่อความร้อน

2.2.2. ทนต่อแสงแดด

2.3. โดย S ที่เติมลงไปจะเกิดพันธะโควาเลนต์

2.4. ยางยืดหยุ่นได้ดี

2.5. ละลายในตัวทำละลายยากขึ้น

2.6. การเติมซิลิกาซิลิเกต

2.6.1. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของยาง

2.7. การเติมผงถ่าน

2.7.1. ช่ยป้องกันการสึกกร่อน

2.7.2. ทนต่อแสงแดด

3. เส้นใย

3.1. เส้นใยธรรมชาติ

3.1.1. เป็นเส้นใยที่ดูดซับน้ำง่ายแห้งช้า

3.1.2. เป็นราง่าย

3.1.3. หดตัวมาก

3.1.4. ยับง่าาย

3.1.5. ประกอบด้วยกลูโคสจำนวนมาก

3.1.6. โครงสร้างเป็นโซ่ตรง

3.1.7. ตัวอย่าง

3.1.7.1. เส้นใยเซลลูโลส

3.1.7.1.1. ลินิน

3.1.7.1.2. ปอ

3.1.7.1.3. เส้นใยสับประรด

3.1.7.2. เส้นใยโปรตีน

3.1.7.2.1. ขนแพะ

3.1.7.2.2. ขนแกะ

3.1.7.3. เส้นใยไหม

3.1.7.3.1. จากรังไหม

3.2. เส้นใยสังเคราะห์

3.2.1. เป็นเส้นใยที่ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดยาว

3.2.2. ก.เรียงตัวของมลก.ค่อนข้างมีระเบียบ

3.2.3. ทนต่อจุลินทรีย์เชื้อรา

3.2.4. ไม่ยับง่าย

3.2.5. แห้งเร็ว

3.2.6. ทนสารเคมี

3.2.7. ตัวอย่าง

3.2.7.1. พอลิเอไมด์หรือเรียกว่าไนลอน (PA)

3.2.7.2. พอลิเอสเทอร์หรือดาครอนหรือโทเทโทรอน (PET)

3.2.7.2.1. เป็นผ้าที่ทนต่อความร้อน

3.2.7.2.2. ทนต่อแสงแดด

3.2.7.2.3. ทนสารเคมี

3.2.7.2.4. ไม่ยับ

3.2.7.2.5. ซักแล้วไม่ต้องรีด

3.2.7.3. พอลิอะคริโลไนไตรด์หรือโอรอน

4. ยาง

4.1. ลักษณะ

4.1.1. ต้องมีความยืดหยุ่น

4.1.2. มีความต้านทานแรงดันสูง

4.1.3. ทนต่อการขัดถู

4.1.4. เป็นฉนวน

4.1.5. ทนน้ำ น้ำมัน

4.1.6. อ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน

4.1.7. แข็งและเปราะที่อุณหภูมิต่ำ

4.2. ประเภท

4.2.1. ยางสังเคราะห์

4.2.1.1. พอลิบิวทาไดอีน

4.2.1.2. พอลิคลอโรพลีน

4.2.1.2.1. สลายตัวยาก

4.2.1.2.2. ทนต่อสภาพที่ต้อง

4.2.1.3. ยางสไตรีนบิวตาไดอีน

4.2.1.3.1. ทนต่อการขัดถู

4.2.1.4. ยางIR

4.2.2. ยางธรรมชาติ

4.2.2.1. ยางพาราหรือพอลิไอโซพรีน

4.2.2.2. ยางบาราทา

4.2.2.3. ยางซิคเคิลหรือพอลิไอโซพรีน