خانواده

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
خانواده by Mind Map: خانواده

1. تربیت

1.1. احترام و ادب

1.1.1. صحبت کردن والدین

1.1.2. تفاوت عمل و گفتار والدین

1.2. کتاب

1.2.1. عدم وجود فرهنگ کتابخوانی

1.3. ارزش فرهنگی

2. بازی و سرگرمی

2.1. بزرگسالان

2.1.1. فکری

2.1.2. تحرکی

2.2. کودکان

2.2.1. فکری

2.2.1.1. منچ و ...

2.2.1.2. خونه سازی

2.2.2. تحرکی

2.2.2.1. بازی های جمعی

2.2.2.2. مسابقات

3. مشکلات

3.1. تهاجم فرهنگی

3.1.1. استفاده نامناسب از رسانه ها

3.1.2. مقایسه با کشورهای دیگر

3.2. اعتیاد

3.2.1. در دسترس بودن

3.2.2. فشارهای اقتصادی

3.2.3. محیط نامناسب اجتماعی

3.3. طلاق

3.3.1. کم تحملی

3.3.2. خیانت

3.3.3. اختلاف طبقاتی

3.3.4. عدم مسیولیت پذیری

3.3.5. رسانه های اجتماعی

3.3.6. عاطفی

3.3.7. بیماری

3.4. ازدواج

3.4.1. چشم روی هم چشمی

3.4.2. کار

3.4.3. مسکن

3.4.4. هزینه ها

4. روابط

4.1. صمیمیت اعضا خانواده

4.1.1. ارتباط نامناسب والدین و فرزندان

4.1.2. سخنان ملامت گر

4.1.3. استفاده از فضای مجازی

4.1.4. عدم آگاهی از نیازها و علایق

4.2. تعادل کار و خانواده

4.2.1. عدم وقت گذاشتن

4.2.2. ساعات کاری زیاد

5. فرزندان

5.1. بیماری ها

5.2. تک فرزندی

5.2.1. مشکلات مالی

5.2.2. مشکلات تربیتی

5.2.3. مشکلات روانی

5.3. معلولین

5.3.1. والدین معلولین

5.3.2. نگهداری آنها

5.3.3. هزینه ها

5.4. بی سرپرست

5.4.1. بهزستی

6. آموزش

6.1. پدر و مادر بزرگ

6.1.1. دور شدن آنها از فضای خانواده

6.1.2. خانه سالمندان

6.1.2.1. معضلات خانه ها

6.1.2.2. معضلات خود سالمندان

6.2. مدرسه

6.2.1. در جمع قرار گرفتن

6.2.2. انزوا در جمع

6.2.3. محتوای آموزشی

6.3. بهداشت

6.3.1. خانواده

6.3.2. اجتماعی

7. کار

7.1. کودکان کار

7.1.1. آشغال جمع کردن

7.1.2. دست فروشی

7.1.3. آجرپزی

7.2. شغل پدر

7.2.1. کارمند

7.2.2. آزاد

7.2.3. چند شغله

7.3. شغل مادر

7.3.1. دایم

7.3.2. پاره وقت