Evolutie van de mens

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolutie van de mens by Mind Map: Evolutie van de mens

1. 3.Homo Habilis

1.1. Lichamelijke kenmerken

1.1.1. Groot

1.1.2. Blauwe ogen

2. 1.Australopithecus

2.1. Lichamelijke kenmerken

2.1.1. Loopt op 2 benen

2.1.2. is 120 cm groot

2.1.3. Gebitsboog is ovaler

2.1.4. Hoektanden zijn kleiner

2.2. Periode & Woonplaats & Voedsel

2.2.1. Leefde 4,3 & 2 miljoen jaar geleden Tijd : Plioceen

2.2.2. Afrika -> Ethiopë & Tanzania

2.2.3. Voedsel -> Planten

2.3. Werktuigen & Uitvingen

2.3.1. Werktuigen uit de natuur, uitgevonden door de Australopithecus

3. 2.Homo erectus

3.1. Lichamelijke kenmerken

3.1.1. Qua lichaamsbouw, postuur en de manier van voortbewegen, kwam de vrij kleine Homo erectus sterk overeen met de moderne mens. Ook het hersenvolume (950 tot 1200 cc) kwam in de buurt. De met spraak geassocieerde hersendelen waren goed ontwikkeld. Het hoofd was echter nog uitgerust met de mensaapachtige wenkbrauwbogen en uitstekende kaken.

3.2. Periode & Woonplaats & Voedsel

3.2.1. Homo erectus was een in groepen rondzwervende verzamelaar en jager, die echter ook kleine nederzettingen stichtte. Zo werden in Zuid-Frankrijk resten gevonden van hutten met muren van takken, die gestut waren met palen en verankerd met stenen.

3.3. Werktuigen & Uitvindingen

3.3.1. Hij bezat moderne werktuigen zoals speren, schrapers en bijlen, die gemaakt waren van hout, steen, hoorn en been. Ook werd vuur gebruikt.