Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Informatieoverdracht binnen de exploitatie van pps projecten... iets weten over: by Mind Map: Informatieoverdracht binnen de
exploitatie van pps projecten...
iets weten over:
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Informatieoverdracht binnen de exploitatie van pps projecten... iets weten over:

Bouw

Integraal bouwen

DBFMO

Traditioneel bouwen

Communicatie

Communicatie

Informatie

Processen

Organisatie

Betrokken partijen

Cultuur

Lerende organisaties

Onderzoek

Communicatie

DBFMO

Theorien & Modellen