Common Assessment Framework (CAF) - Zajednički okvir procjene

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Common Assessment Framework (CAF) - Zajednički okvir procjene by Mind Map: Common Assessment Framework (CAF) - Zajednički okvir procjene

1. Svrha/zašto?

1.1. Pružanje kvalitetnih javnih usluga

1.2. Pomoć u tehnikama upravljanja kvalitetom

2. Definicija

3. Aktivatori

3.1. Kriterij 1: Liderstvo

3.1.1. Podkriterij 1.1 Pružiti smjernice organizaciji razvijanjem njene misije, vizije i vrijednosti

3.1.2. Podkriterij 1.2 Upravljanje organizacijom, njenim učinkom i kontinuirano unapređenje njenog rada

3.1.3. Podkriterij 1.3 Motivirati i podržati ljude u organizaciji i djelovati kao uzor

3.1.4. Podkriterij 1.4 Upravljati učinkovitim odnosima s političkim vlastima i drugim akterima

3.2. Kriterij 2: Strategija i planiranje

3.2.1. Podkriterij 2.1 Prikupiti informacije o sadašnjim i budućim potrebama aktera kao i relevantne informacije o upravljanju

3.2.2. Podkriterij 2.2 Razviti strategiju i planiranje uzimajući u obzir prikupljene informacije

3.2.3. Podkriterij 2.3 Informiranje o strategiji i planiranja unutar cijele organizacije, njena implementacija i redovno preispitivanje

3.2.4. Podkriterij 2.4 Planiranje, implementacija i pregled inovacija i promjena

3.3. Kriterij 3: Ljudi

3.3.1. Podkriterij 3.1 Transparentno planiranje, upravljanje i unapređenje ljudskih resursa u odnosu na strategiju i planiranje

3.3.2. Podkriterij 3.2 Identificirati, razviti i koristiti kompetencije ljudi, usklađujući pojedinačne ciljeve i ciljeve organizacije

3.3.3. Podkriterij 3.3 Uključiti zaposlenike kroz razvoj otvorenog dijaloga i osnaživanje, uz podršku dobrobiti zaposlenika

3.4. Kriterij 4: Partnerstva i resursi

3.4.1. Podkriterij 4.1 Graditi partnerstva i upravljati partnerstvima s relevantnim organizacijama

3.4.2. Podkriterij 4.2 Razvoj i implementacija partnerstava s građanima/ korisnicima

3.4.3. Podkriterij 4.3 Upravljanje financijama

3.4.4. Podkriterij 4.4 Upravljanje informacijama i znanjem

3.4.5. Podkriterij 4.5 Upravljanje tehnologijom

3.4.6. Podkriterij 4.6 Upravljanje objektima i opremom

3.5. Kriterij 5: Procesi

3.5.1. Podkriterij 5.1 Identificirati, osmisliti, uvesti novine u procese i upravljati njima kontinuirano, uz uključivanje relevantnih aktera

3.5.2. Podkriterij 5.2 Razviti i pružiti usluge i proizvode usmjerene ka građanima/ korisnicima

3.5.3. Podkriterij 5.3 Koordinacija procesa u organizaciji i s drugim relevantnim organizacijama

4. Rezultati

4.1. Kriterij 6: Rezultati usmjereni ka građanima/korisnicima

4.1.1. Podkriterij 6.1 Mjerenje percepcije

4.1.2. Podkriterij 6.2 Mjerenje učinka

4.2. Kriterij 7: Rezultati u vezi s ljudima

4.2.1. Podkriterij 7.1 Mjerenje percepcije

4.2.2. Podkriterij 7.2 Mjerenje učinka

4.3. Kriterij 8: Rezultati u vezi s društvenom odgovornošću

4.3.1. Podkriterij 8.1 Mjerenje percepcije

4.3.2. Podkriterij 8.2 Mjerenje učinka

4.4. Kriterij 9: Rezultati u vezi s ključnim učinkom

4.4.1. Podkriterij 9.1 Vanjski rezultati: ostvarenje ciljanih izlaznih rezultata i efekata/ishoda

4.4.2. Podkriterij 9.2 Unutarnji rezultati: razina efikasnosti

5. Unapređenje rada s CAF-om (inovacija i učenje)

5.1. Faza 1. Pripreme i početak

5.2. Faza 2. Samoprocjena

5.3. Faza 3. Plan poboljšanja/utvrđivanje prioriteta

5.4. Faza 4. Eksterna procjena

6. Ciljevi

6.1. Uvođenje kulture izvrsnosti i upravljanje ukupnom kvalitetom (TQM)

6.1.1. 1: Orijentacija na rezultate

6.1.2. 2: Fokus na građanima/korisnicima

6.1.3. 3: Liderstvo i postojanost svrhe

6.1.4. 4: Upravljanje putem procesa i činjenica

6.1.5. 5: Uključivanje ljudi i razvoj ljudskih kapaciteta

6.1.6. 6: Kontinuirano učenje, inovacije i usavršavanje

6.1.7. 7: Razvoj partnerstva

6.1.8. 8: Društvena odgovornost

6.2. Proaktivno djelovanje po modelu PDCA

6.3. Lakše unapređenje putem samoprocjene

6.4. Poveznica između raznih modela u upravljanju kvalitetom

6.4.1. EFQM

6.4.2. ISO

6.5. Učenje na temelju usporedbe s referentnim vrijednostima (eng. benchmarking)