Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HST.3 De islamitische wereld (werkboek) by Mind Map: HST.3 De islamitische
wereld (werkboek)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

HST.3 De islamitische wereld (werkboek)

De islamitische wereld, een cultuurgebied

In het M-O liggen Saudi-Arabië, Egypte, Iran, Irak, Israël, Libanon, Oman, Jemen, V.A.E., Jordanië, Koeweit, Bahrein, Katar & Syrië

In Turkije, Israël & Iran is Arabisch niet de officiële landstaal

De 2 belangrijkste cultuurkenmerken van de islamitische wereld zijn: de godsdienst - islam & de Arabische cultuur

Arm en rijk in de islamitische wereld

Je kan ontwikkeling herkennen aan: de inkomsten van de mensen (meten) & aan hoe de mensen leven (zien)

De verschillen tussen de inkomens in de islamitische wereld zijn erg groot

De afkorting BNP staat voor Bruto Nationaal Product

Wordt vaak gedeeld om landen beter met elkaar te kunnen vergelijken, Grootste totaal BNP hebben: Turkije & Iran

Basisbehoeften en ontwikkelingskenmerk

Voedsel, Aantal kilojoules per dag

Huisvesting, Percentage huizen met stromend water

Onderwijs, Percentage analfabeten

Gezondheidszorg, Artstendichtheid & zuigelingensterfte

Het meeste verschil maken: het voedsel, huisvesting (water, hygiëne) & gezondheidszorg

Regio in beeld: Turkije

Turkije

Istanbul hoofdstad

Dichterbij evenaar dan Nederland

Meer dan de helft van de Turken is moslim

18,8 x groter dan Nederland

De bevolking groeit heel snel

Kustgebied

Binnenland: Antalotische hoogvlakte

Berggebied: oosten