Propojená generace

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Propojená generace by Mind Map: Propojená generace

1. Jak velký je ve skutečnosti náš problém se závislostmi?

1.1. Závislých?

1.1.1. Napsat krátký článek opřený o fakta

1.2. Spolu-závislých: kdo tím reálně trpí a kolik jich je?

1.2.1. udělat promo videa, která by vyjadřovala hloubku problému jednotlivých skupin postižených závislostí (děti a dospívající, závislí, blízcí závislých)

1.3. co vše tento problém reálně ovlivňuje?

1.3.1. vymyslet pro webovky jednoduché linky na konkrétní problém, jeho popis a možná řešení. (např. motivaci ke vzdělávání nebo finanční soběstačnost nebo výchovu dětí nebo... )

2. Kdo se konkrétně podílí na pomoci těmto lidem?

2.1. Laici a veřejnost

2.1.1. Komunita církve v daném městě

2.1.1.1. udělat jednotnou a srozumitelnou prezentaci projektu pro církevní setkání a PR pomocníky projektu

2.1.1.2. vytvořit formou komiksu jednoduchý motivační manuál pro srozumitelné vysvětlení způsobů možných zapojení laiků do projektu

2.1.2. Nová generace a jiné mládežnické skupiny

2.1.2.1. získat klíčové vedoucí z různých církví a regionů

2.2. Linka pomoci

2.2.1. Telefon

2.2.1.1. vyškolit a vymezit pravomoci konkrétních pracovníků na help-linkách (pro každý region jeden?)

2.2.1.2. vymyslet jak využít WhatsApp pro šíření a podporu lidí, potenciálně zapojených do projekt

2.2.2. sociální sítě

2.2.2.1. ujasnit si podobu této formy pomoci - najít odborníka na soc. sítě!

2.2.2.2. najít člověka, který tuto soc. síť bude aktivně spravovat

3. Cíl projektu

3.1. Nechceme aby naše generace byla známá jako zničená drogami, alkoholem a gamblingem. Chceme vyvolat v naší zemi hnutí vzájemné podpory a touhy po smysluplném životě bez závislosti na čemkoli. Chceme přinést pomoc závislým a jejich blízkým najít pro ně nejlepší a nejdostupnější formu pomoci, která by reálně zlepšila jejich život nebo jim pomohla se vyrovnat s tím, co prožívají nebo prožili. pro tento cíl vytvořit funkční síť pomoci, s využitím potenciálu křesťanů (laiků i odborníků) a již stávající sítě odborné pomoci.

4. Podpůrné prostředky pro lidi zapojené do projektu

4.1. Vizitky

4.1.1. vytvořit vizitky pro "laiky", které mohou jednoduše předat lidem v potřebě, bez nutné znalosti problematiky závislosti. Vizitky s telefonem na help linku daného regionu a web.

4.2. podpůrné tiskoviny (knihy, brožury, letáky, atp.)

4.3. Rádia, TV a youtube

4.3.1. vytvořit spot pro TWR

4.3.2. ujasnit si s čím jít do těchto médií

4.3.3. vymyslet a natočit krátké promo-videa ilustrující různé životní peripetie života se závislostí pro youtube kanál projektu

4.4. webové stránky projektu "propojená generace"

4.4.1. informace o projektu

4.4.1.1. vydefinovat pro koho je vlastně web primárně určený, co a koho má podporovat, jestli lidi zapojené do projektu, nebo "potřebné"

4.4.2. mapa pomoci

4.4.2.1. kontakty na linky pomoci v jednotlivých regionech

4.4.2.2. další zařízení pomoci kam se mohou lidé obrátit o radu či praktickou pomoc

4.4.2.2.1. kavárny TC, kontaktní centra, psychologické poradny

4.4.2.2.2. skupiny Bodu obratu

4.4.2.2.3. skupiny AA a AN a jiné podpůrné skupiny (např. "Poslední kapka", atp.)

4.4.2.2.4. Detoxy a PL

4.4.2.2.5. Léčebná zařízení ambulantní

4.4.2.2.6. Léčebná zařízení rezidenční

4.4.3. vydefinované problémy s edukativním potenciálem

5. Zásady projektu

5.1. Srozumitelnost

5.2. Jednoduchost

5.3. Dlouhodobá udržitelnost

5.4. Dobrovolnost

5.5. "Nedenominačnost"