Propojená generace

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Propojená generace by Mind Map: Propojená generace

1. Cíl projektu

1.1. Nechceme aby naše generace byla známá jako zničená drogami, alkoholem a gamblingem. Chceme vyvolat v naší zemi hnutí vzájemné podpory a touhy po smysluplném životě bez závislosti na čemkoli. Chceme přinést pomoc závislým a jejich blízkým najít pro ně nejlepší a nejdostupnější formu pomoci, která by reálně zlepšila jejich život nebo jim pomohla se vyrovnat s tím, co prožívají nebo prožili. pro tento cíl vytvořit funkční síť pomoci, s využitím potenciálu křesťanů (laiků i odborníků) a již stávající sítě odborné pomoci.

2. Zásady projektu

2.1. Srozumitelnost

2.2. Jednoduchost

2.3. Dlouhodobá udržitelnost

2.4. Dobrovolnost

2.5. "Nedenominačnost"

3. Jak velký je ve skutečnosti náš problém se závislostmi?

3.1. Závislých?

3.1.1. Napsat krátký článek opřený o fakta

3.2. Spolu-závislých: kdo tím reálně trpí a kolik jich je?

3.2.1. udělat promo videa, která by vyjadřovala hloubku problému jednotlivých skupin postižených závislostí (děti a dospívající, závislí, blízcí závislých)

3.3. co vše tento problém reálně ovlivňuje?

3.3.1. vymyslet pro webovky jednoduché linky na konkrétní problém, jeho popis a možná řešení. (např. motivaci ke vzdělávání nebo finanční soběstačnost nebo výchovu dětí nebo... )

4. Kdo se konkrétně podílí na pomoci těmto lidem?

4.1. Laici a veřejnost

4.1.1. Komunita církve v daném městě

4.1.1.1. udělat jednotnou a srozumitelnou prezentaci projektu pro církevní setkání a PR pomocníky projektu

4.1.1.2. vytvořit formou komiksu jednoduchý motivační manuál pro srozumitelné vysvětlení způsobů možných zapojení laiků do projektu

4.1.2. Nová generace a jiné mládežnické skupiny

4.1.2.1. získat klíčové vedoucí z různých církví a regionů

4.2. Linka pomoci

4.2.1. Telefon

4.2.1.1. vyškolit a vymezit pravomoci konkrétních pracovníků na help-linkách (pro každý region jeden?)

4.2.1.2. vymyslet jak využít WhatsApp pro šíření a podporu lidí, potenciálně zapojených do projekt

4.2.2. sociální sítě

4.2.2.1. ujasnit si podobu této formy pomoci - najít odborníka na soc. sítě!

4.2.2.2. najít člověka, který tuto soc. síť bude aktivně spravovat

5. Podpůrné prostředky pro lidi zapojené do projektu

5.1. Vizitky

5.1.1. vytvořit vizitky pro "laiky", které mohou jednoduše předat lidem v potřebě, bez nutné znalosti problematiky závislosti. Vizitky s telefonem na help linku daného regionu a web.

5.2. podpůrné tiskoviny (knihy, brožury, letáky, atp.)

5.3. Rádia, TV a youtube

5.3.1. vytvořit spot pro TWR

5.3.2. ujasnit si s čím jít do těchto médií

5.3.3. vymyslet a natočit krátké promo-videa ilustrující různé životní peripetie života se závislostí pro youtube kanál projektu

5.4. webové stránky projektu "propojená generace"

5.4.1. informace o projektu

5.4.1.1. vydefinovat pro koho je vlastně web primárně určený, co a koho má podporovat, jestli lidi zapojené do projektu, nebo "potřebné"

5.4.2. mapa pomoci

5.4.2.1. kontakty na linky pomoci v jednotlivých regionech

5.4.2.2. další zařízení pomoci kam se mohou lidé obrátit o radu či praktickou pomoc

5.4.2.2.1. kavárny TC, kontaktní centra, psychologické poradny

5.4.2.2.2. skupiny Bodu obratu

5.4.2.2.3. skupiny AA a AN a jiné podpůrné skupiny (např. "Poslední kapka", atp.)

5.4.2.2.4. Detoxy a PL

5.4.2.2.5. Léčebná zařízení ambulantní

5.4.2.2.6. Léčebná zařízení rezidenční

5.4.3. vydefinované problémy s edukativním potenciálem