Ток кесер

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ток кесер by Mind Map: Ток кесер

1. 5.1 сурет

2. артықшылықтары

2.1. Станциялар мен қосалқы станциялардың шиналарына жақын орналасқан қысқа тұйықталу жүйелері үшін қиындау ең тез сөндіру

2.2. жұмыс селективтілігі

2.3. Трансформатор шықпаларында ж/е оның жоғары кернеу орамаларында ҚТ болған кезде тез өшіруі

2.4. Ток кесердің орындауы жеңіл

3. кемшіліктері

3.1. Егер ақаулық өтпелі кедергі арқылы жоғалса, ток өшіру нөлге дейін азайтылуы мүмкін.

3.2. Трансформаторды төменгі кернеу шықпасында ж/е орамның бөлігінде ҚТ болған кезде қорғамайды

3.3. Төмен кернеудің шығыс жолдарында қысқа тұйықталуды сақтай алмайды