การใช้งาน Visual Basic เบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้งาน Visual Basic เบื้องต้น by Mind Map: การใช้งาน Visual Basic เบื้องต้น

1. การใช้งานเบื้องต้น Visual basic

2. การใช้งาน Visual studio

2.1. การสร้าง Project ใหม่

2.2. ส่วนต่างๆ ของโปรแกรม Visual Studio

2.2.1. This is a child idea

2.2.2. การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Visual Studio