Feedback van wie aan wie?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Feedback van wie aan wie? by Mind Map: Feedback van wie aan wie?

1. leraar

1.1. leraar

1.2. directie

1.3. ouders

1.4. ondersteuningsteam

1.5. leerlingbegeleider

1.6. pedagogisch adviseur

1.7. CLB

2. ouder

2.1. leraar

2.2. leerling

2.3. directie

2.4. leerling

2.5. llnbegeleiding

2.6. omgeving

3. leerling

3.1. Leerkracht

3.2. Peerevaluatie

3.3. Zelfevaluatie

3.4. Ouder

3.5. School

4. school

5. overheid