PROPIETATS DELS MATERIALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PROPIETATS DELS MATERIALS by Mind Map: PROPIETATS DELS MATERIALS

1. FÍSIQUES

1.1. densitat

1.2. conducció elèctrica

1.3. conducció tèrmica

1.4. propietats mecàniques

1.4.1. comprensió

1.4.2. tensió

1.4.3. flexió

1.4.4. torció

1.4.5. cissallament

1.5. optiques

1.5.1. opac

1.5.2. translúcid

1.5.3. transparent

1.6. duresa

1.7. tenacitat

1.8. permeabilitat

2. QUÍMIQUES

2.1. oxidació

2.2. corrosió

3. TECNOLÒGIQUES

3.1. maleabilitat/ductilitat

3.2. fusibilitat

3.3. soldabilitat

4. ECOLÒGIQUES

4.1. reciclabilitat

4.2. toxicitat

4.3. biodegradable