Kế hoạch phát triển DS Team Trẻ Khỉ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch phát triển DS Team Trẻ Khỉ by Mind Map: Kế hoạch phát triển DS Team Trẻ Khỉ

1. Mục tiêu

2. Cách thực hiện

2.1. Shopee

2.1.1. Sub like chéo

2.1.2. Auto sub

2.1.3. Tham gia CTKM của Shopee

2.1.4. Mỗi tuần tạo mới 1 tk Shopee phụ

2.1.5. Đẩy sản phẩm vào các khung giờ hot

2.1.6. Thường xuyên tìm mới từ khoá update sản phẩm

2.1.7. Tạo shop mới mỗi tuần 1 lần seo lên top

2.2. FB

2.2.1. Fangage

2.2.2. Profile

2.3. Sendo

2.3.1. Up sản phẩm chuẩn SEO

2.3.2. Mua lượt UP sản phẩm

3. Cách tính điểm

3.1. Điểm KPI = Điểm DS cá nhân+ Điểm cv nhóm

3.2. Điểm DS cá nhân

3.2.1. Cộng điểm DS theo CT Điểm DS = DS/ 1000

3.2.2. Note: DS tính theo GNY của NSX

3.3. Điểm cv nhóm

3.3.1. Cộng 5đ khi thực hiện 1 đầu việc

3.3.2. Trừ 50đ khi không thực hiện 1 đầu việc

3.4. Điểm sàn KPI theo tuần = 750

4. Quy chế thưởng phát

4.1. Ko đạt sàn 4 lần liên tiếp bị out ra khỏi team

4.2. Người có điểm KPI tuần thấp nhất bắt buộc mua 1 đơn hàng và đánh giá 5* cho người có KPI cao nhất tuần đó

4.3. Người có điểm KPI tuần thấp nhất ko mua hàng và đánh giá 5* cho người có KPI cao nhất quá 3 lần liên tiếp bị out khỏi team

5. Phân công công việc chung

5.1. An

5.1.1. Lập kế hoạch

5.1.2. Theo dõi, tính điểm KPI theo tuần-tháng

5.1.3. Nhận báo cáo đơn hàng mới để tính KPI

5.1.4. Lấy thông báo CTKM, mã giảm giá của Shopee

5.1.5. Tham gia họp nhóm đầy đủ

5.1.6. Chia sẻ toàn bộ nội dung họp Manager

5.1.7. Báo cáo gian hàng mới trên Shopee mỗi tuần 1 lần

5.1.8. Hoàn thành đúng hạn các công việc khác được giao

5.2. Mỗi tuần 7 bài chia sẻ kinh nghiệm marketing online mà team có thể áp dụng trên Shopee, FB, Sendo

5.3. Võ

5.3.1. Thông báo các CTKM của Sendo

5.3.2. Tham gia họp nhóm đầy đủ

5.3.3. Hoàn thành đúng hạn các công việc khác được giao

5.3.4. Báo cáo gian hàng mới trên Shopee mỗi tuần 1 lần

5.4. C Chính

5.4.1. Post bài nhắc team đẩy sản phẩm vào tối thiểu 3 lần/ ngày. Mỗi tuần tối thiểu 15 lần

5.4.2. Tham gia họp nhóm đầy đủ

5.4.3. Báo cáo gian hàng mới trên Shopee mỗi tuần 1 lần

5.5. Hoàn thành đúng hạn các công việc khác được giao

5.6. C Hoa

5.6.1. Mỗi tuần tối thiểu 3 bài chia sẻ kinh nghiệm livestream, phát triển fanpage

5.6.2. Tham gia họp nhóm đầy đủ

5.6.3. Lấy mã giảm giá của Shopee

5.6.4. Báo cáo gian hàng mới trên Shopee mỗi tuần 1 lần

5.6.5. Các công việc khác được giao

5.7. A Minh

5.7.1. Mỗi tuần post tối thiểu 3 bài chia sẻ kinh nghiệm phát triển kênh Youtube

5.7.2. Tham gia họp nhóm đầy đủ

5.7.3. Báo cáo gian hàng mới trên Shopee mỗi tuần 1 lần

5.8. Hoàn thành đúng hạn các công việc khác được giao

6. Lập thời gian biểu

6.1. Quy tắc

6.1.1. Mỗi ngày dành 4h

6.2. Cách thực hiện

6.2.1. Shopee: dành 1h

6.2.1.1. Tạo shop mới

6.2.1.2. Up sản phẩm và Seo

6.2.2. PRofile 1h

6.2.2.1. xd thương hiệu cá nhân

6.2.2.2. đăng bài bán sp