ผู้ป่วยเตียง 17 เพศหญิง อายุ 67 ปี Dx. Anemia c- anemic symptoms c- peripancreatic necrosis S/P P...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้ป่วยเตียง 17 เพศหญิง อายุ 67 ปี Dx. Anemia c- anemic symptoms c- peripancreatic necrosis S/P Percutaneous Drainage(PCD) U/D DM2, HT, Dyslipidemia, Psoriasis, Adrenal insufficiency Hx. of severe acute pancratitis พ.ย.59, Hx. of UGIB(27/7/54) มา admit ด้วย Anemia c- anemic symptoms by Mind Map: ผู้ป่วยเตียง 17 เพศหญิง อายุ 67 ปี Dx. Anemia c- anemic symptoms c- peripancreatic necrosis S/P Percutaneous Drainage(PCD) U/D DM2, HT, Dyslipidemia, Psoriasis, Adrenal insufficiency Hx. of severe acute pancratitis พ.ย.59, Hx. of UGIB(27/7/54) มา admit ด้วย Anemia c- anemic symptoms

1. เบาหวาน

1.1. DTX = 355 mg%

1.1.1. เสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะ hypo-hypergly

1.1.1.1. กิจกรรมการพยาบาล

1.1.1.1.1. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง keep O2 > 95%

1.1.1.1.2. สังเกตอาการของ hyperglycemia คือ หน้าแดง ตัวร้อน ชีพจรเร็ว ปัสสาวะออกมาก และความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น

1.1.1.1.3. สังเกตอาการของ hypoglycemia คือ รู้สึกไม่สบาย เหนื่อยมาก หิว มือสั่น เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย สับสน มึนงง วิงเวียน ใจสั่น หัวใจเต้นแรงเร็ว

1.1.1.1.4. ดูแลรับประทานอาหาร Regular diabetic diet

1.1.1.1.5. เจาะ DTX premeal, hs keep 80-200 mg%

2. มีภาวะซีด

2.1. ตรวจร่างกาย พบ เยื่อบุตาซีด

2.2. มีอาการอ่อนเพลีย

2.3. Hct.=24.8%, Hb=8 d/dL

2.3.1. กิจกรรมการพยาบาล

2.3.1.1. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง keep O2 > 95%

2.3.1.2. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะซีด เช่น ริมฝีปาก ผิวหนัง ใบหน้า เยื่อบุตา มือ เท้า ซีด เหนื่อยง่าย ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว

2.3.1.3. ประเมินอาการแสดงของภาวะพร่องออกซิเจน ได้แก่ อาการหายใจหอบ อัตราการหายใจเร็ว ชีพจรเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น ปากเขียวคล้ำ ปลายมือปลายเท้าเขียวคล้ำ

2.3.1.4. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันด้วยดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL)

2.3.1.5. หากเหนื่อยหอบ Support O2 canular 3 LPM

2.3.1.6. จัดท่าศีรษะสูง 30-45 องศา

2.3.1.7. เจาะ Hct. q 12 hr. keep > 21 %

2.3.1.8. ดูแลรับประทานอาหาร Regular diabetic diet

2.3.1.9. ดูแล partial care ช่วยเหลือกิจกรรมทั่วไป

2.3.1.10. ดูแลให้ bed rest พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ

2.3.1.11. ตามผลแลป Hct.

2.4. MCV=81.8, RDW=18.8

2.5. Capillary refill time 3 s

3. ความดันโลหิตสูง

3.1. V/S 20/02/61 BT 36.9-37.2 c, PR=70-76 bpm, RR=18-20 bpm, BP=109-120/57-59 mmHg

3.1.1. เสี่ยงต่ออันตรายจาก HT

3.1.1.1. ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 4 ชั่วโมง keep O2 > 95%

3.1.1.2. สังเกตอาการและอาการแสดงจากภาวะความดันโลหิตสูง เช่น ปวดศีรษะ เลือดกำเดาไหล มึนงง ตามัว เหนื่อยง่าย หายใจหอบ

3.1.1.3. ดูแลให้รับยา Fenofibrate(200) 1*1 po pc เป็นยาลดไขมันในเลือดทั้งไขมันชนิดแอลดีแอล (LDL) วีแอลดีแอล (VLDL) ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีอย่างเฮชดีแอล(HDL) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Lipoprotein lipase (เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการทำงานของไขมันในร่างกาย) ส่งผลให้เกิดการลดระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และส่งเสริมการเผาผลาญไขมันคอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอลต(LDL) วีแอลดีแอล(VLDL) นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างไขมันดี เช่น เฮชดีแอล(HDL)เพิ่มมากขึ้น จากกลไกเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการลดไขมันในเลือด

4. เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

4.1. กิจกรรมการพยาบาล

4.1.1. ประเมิน Risk for fall

4.1.2. ดูแล partial care ช่วยเหลือกิจกรรมทั่วไป

4.1.3. ยกราวกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ข้าง เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ

4.1.4. ปรับเตียงให้ต่ำเสมอ

4.1.5. ใส่ล็อกขาเตียงอยู่เสมอ

4.1.6. จัดวางสิ่งของให้สะดวกในการหยิบจับ

4.1.7. ดูแลให้ bed rest พักผ่อนอย่างเพียงพอ

5. ผิวหนังเสียหน้าที่

5.1. กิจกรรมการพยาบาล

5.1.1. ประเมินลักษณะ ขนาดแผล

5.1.2. ดูแลให้ได้รับยา Prednisolone(5) 1*1 po pc จัดเป็นสารสังเคราะห์กลุ่ม Glucocorticoid กดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย S/E ทำให้มีอาการบวม ด้วยยานี้ โดยก่อให้เกิดการเพิ่มของเกลือโซเดียมในร่างกาย

5.1.3. ดูแลให้ได้รับ Urea cream apply lesion(10% Diabedrem) ใช้เพื่อป้องกันผิวแห้ง เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวหนัง รักษาอาการผื่นคันของผิวหนัง รักษาอาการผิวหนังหนาและหยาบกระด้าง และช่วยให้มีระยะสงบของโรคที่ยาวนานยิ่งขึ้น

5.1.4. ดูแลให้ได้รับ Cold cream apply lesion

5.1.5. การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคสะเก็ดเงิน

5.1.5.1. อาบน้ำโดยใช้สบู่เด็กอ่อน

5.1.5.2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน

5.1.5.3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

5.1.5.4. ควรรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน

5.1.5.5. พยายามอย่าให้เกิดภาวะเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

5.1.5.6. หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือถูกขีดข่วนที่ผิวหนัง