ผู้ป่วยเตียง 17 เพศหญิง อายุ 67 ปี Dx. Anemia c- anemic symptoms c- peripancreatic necrosis S/P Percutaneous Drainage(PCD) U/D DM2, HT, Dyslipidemia, Psoriasis, Adrenal insufficiency Hx. of severe acute pancratitis พ.ย.59, Hx. of UGIB(27/7/54) มา admit ด้วย Anemia c- anemic symptoms

by MI NG 02/20/2018
595