Філософія любові

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Філософія любові by Mind Map: Філософія любові

1. Змістовий модуль 1. Поняття любові в історико-філософському контексті

1.1. Теоретичні матеріали

1.1.1. Тема 1. Грецька “четвериця” (“ерос”, “філія”, “сторге”, “агапе”). Предмет філософії любові в античні часи та Середньовіччі (4 год.)

1.1.2. Тема 2. Тематика любові в епоху Відродження та Нового часу. Класичне трактування любові (4 год.)

1.1.3. Тема 3. Психоаналітичні теорії любові. Концепція сексуальності З. Фрейда (6 год.)

1.1.4. Тема 4. Посткласичне розуміння любові (4 год.)

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Коннотації любові. Семантика концепта “любов”. Історико-філософський огляд (4 год.)

1.2.2. Сенс любові в давньогрецькій філософії. Еротичне життя давніх греків (4 год.)

1.2.3. Перфекціоністсько-альтруїстична парадигма християнської етики Любов-агапе (4 год.)

1.2.4. Психоаналітичні теорії любові. Концепція сексуальності З. Фрейда (4 год.)

2. Самостійні роботи

3. Змістовий модуль 2. Любов як екзистенціал людського буття

3.1. Теоретичні матеріали

3.1.1. Тема 5. Фактори змін в амурно-еротичному етосі (2 год.)

3.1.2. Тема 6. Свобода і любов як фундаментальні цінності (4 год.)

3.1.3. Тема 7. Любов як спосіб існування людини (4 год.)

3.2. Семінарські заняття

3.2.1. Романтична любов: інтерпретації Р.Джонсона і Гідденса (4 год.)

3.2.2. Парадокси любові: любов та закоханість, любов та свобода (4 год.)

3.2.3. Етика статі та сім’ї (4 год.)

4. Модульні контрольні роботи

5. Залік