Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HUKUK by Mind Map: HUKUK

1. Şirketler Hukuku

2. Özel Hukuk

2.1. nun dalıdır.

2.1.1. Borçlar Hukuku

2.1.1.1. Na göre irade sakatlarından biridir.

2.1.1.1.1. Muvazaa

2.1.1.2. borcu sona erdirir.

2.1.1.2.1. İfa

2.1.2. Medeni Hukuk

2.1.2.1. dalıdır.

2.1.2.1.1. Aile Hukuku

2.1.2.1.2. Kişi Hukuku

2.1.2.1.3. Eşya Hukuku

2.1.2.1.4. Miras Hukuku

2.1.2.2. un başlangıç hükümlerinden biridir.

2.1.2.2.1. Dürüstlük ilkesi

2.1.3. Ticaret Hukuku

2.1.3.1. dalıdır.

2.1.3.1.1. Ticari İşletmeler Hukuku

2.1.3.1.2. Fikri Mülkiyet Hukuku

2.1.3.1.3. Sigorta Hukuku

2.1.3.1.4. Deniz Ticareti Hukuku

2.1.3.1.5. Kıymetli Evraklar Hukuku

2.1.3.1.6. Rekabet Hukuku

3. Yazısız kaynaklar

3.1. biçimlendirir.

3.1.1. Örf ve adetler

3.2. Meclis

3.2.1. Çalışmasını belirler.

3.2.1.1. İç Tüzük

4. Anayasa

5. Karma Hukuk

5.1. dalıdır.

5.1.1. Hava Hukuku

5.1.2. İş Hukuku

5.1.3. Toprak Hukuku

5.1.4. Çevre Hukuku

5.1.5. Bankacılık Hukuku

6. kaynağıdır.

6.1. Yardımcı kaynaklar

6.1.1. I oluşturur.

6.1.1.1. Doktrin

6.1.1.2. İçtihat

6.2. yı en üste tutar.

6.2.1. Normlar Hiyerarşisi

6.3. Yazılı kaynaklar

6.3.1. a örnektir.

6.3.1.1. Kanun

6.3.1.1.1. Kanun hükmünde kararnamaler

6.3.1.2. Tüzük

6.3.1.2.1. Leri inceler.

6.3.1.3. Genelgeler

6.3.1.3.1. Yönetmelik

7. Kamu Hukuku

7.1. nun dalıdır.

7.1.1. Anayasa Hukuku

7.1.1.1. nun temel başlıklarından biridir.

7.1.1.1.1. Yasama

7.1.2. İdare Hukuku

7.1.2.1. na göre idarenin görevlerindendir.

7.1.2.1.1. Milli güvenlik

7.1.2.1.2. Kamu Hizmetleri

7.1.2.1.3. Kolluk faaliyetleri

7.1.2.1.4. Planlama faaliyetleri

7.1.2.1.5. Özendirme ve destekleme faaliyetleri

7.1.2.1.6. İç düzen faaliyetleri

7.1.3. Vergi Hukuku

7.1.4. İcra - iflas Hukuku

7.1.4.1. nda cebri icraya hakim ilkelerden biridir.

7.1.4.1.1. Tasarruf

7.1.5. Yargılama Hukuku

7.1.6. Ceza Hukuku

7.1.6.1. na göre suçun bilerek ve istenerek işlenmesidir.

7.1.6.1.1. Kast