KONTEMPORARYONG PANDAIGDIG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KONTEMPORARYONG PANDAIGDIG by Mind Map: KONTEMPORARYONG PANDAIGDIG

1. organisasyong pangkat at alyansa

2. pagbuo ng mga grupo o samahan

3. pananakop o pakikidigma

4. cold war

5. nagpasikat ng kanilang ideolohiya

6. WORLD WAR II

7. pananakop at pagpapalawak ng mga teritoryo

8. malaking bilang ng mga namatay at nawalan ng mga ari-arian

9. ideolohiya

10. kalipunan ng mga ideya

11. pang ekonomiya

12. WORLD WAR I

13. pagsakop

14. matinding pinsala ang naidulot

15. mga bansang nagkakaisa USA,SWEDEN

16. pagkakaisa

17. mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mundo

18. kasunduang pangkapayapaan

19. labing apat na puntos

20. liga ng mga bansa

21. neokolonyalismo

22. makabagong uri ng pananakop

23. uri ng suliraning pangpolitika at pang ekonomiya