Rượu mạnh chưng cất

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rượu mạnh chưng cất by Mind Map: Rượu mạnh chưng cất

1. Brandy Rượu mạnh chưng cất từ nước nho hay nước trái cây

1.1. Phân loại

1.1.1. COGNAC Brandy làm từ nho, sản xuất từ các vùng chung quanh thị trấn Cognac thuộc tỉnh Charente

1.1.1.1. Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng

1.1.1.1.1. Đất đai: Các vùng Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bon Bois, Bois Ordinaire

1.1.1.1.2. Giống nho: Ugni Blanc, Folle Blanc, Colombard ... Ngày nay 90% làm từ Ugni Blanc

1.1.1.1.3. Trồng trọt theo quy định

1.1.1.1.4. Cách chưng cất: Chưng cất bằng pot still 2 lần

1.1.1.1.5. Ủ rượu: Rượu được ủ trong thùng gỗ sồi vùng Limousin (rượu mắc tiền), hoặc vùng Troncais (rượu rẻ tiền)

1.1.1.1.6. Pha trộn: Gần như tất cả Cognac đều được pha trộn, nên không có ghi niên vụ trên chai

1.1.1.2. Thuật ngũ trên nhãn hiệu

1.1.1.2.1. VS: Very Special, rượu được ủ ít nhất 2 năm trở lên thường là 3 năm

1.1.1.2.2. VSOP: Very Special Old Pale, Rượu được ủ ít nhất là 4 - 4.5 năm

1.1.1.2.3. XO: Extra Old/Cordon Bleu/Grande Réserve, rượu được ủ ít nhất 6 năm

1.1.1.2.4. Fine Champagne: Là loại Cognac được pha trộn từ các loại rượu vùng Grande Champagne và Petite Champagne. Nhưng ít nhất là 51% từ vùng Grande Champagne

1.1.1.2.5. Grande Champagne: Chỉ dùng các loại rượu vùng Grande Champage để pha trộn

1.1.1.3. Một số nhãn hiệu nổi tiếng

1.1.1.3.1. Hennessy

1.1.1.3.2. Remy Martin

1.1.1.3.3. Mastell

1.1.1.3.4. Courvoisier

1.1.1.3.5. Camus

1.1.1.3.6. Ortard

1.1.2. ARMAGNAC Loại Brandy sản xuất tại vùng cùng tên thuộc tỉnh Gascong Nguyên liệu từ 3 giống nho như Cognac 95% được chưng cất bằng cột Pattent Still Khác với Cognac có mùi vị dịu nhẹ Armagnac có phần sắc xảo hơn, mùi vị đậm và có vị nếm gây ấn tượng

1.1.2.1. Thuật ngữ trên nhãn hiệu

1.1.2.1.1. VS: Ủ ít nhất 1 năm thường là 3 năm trở lên nếu bán ngoài nước Pháp

1.1.2.1.2. VSOP: Ủ ít nhất 4 năm1

1.1.2.1.3. XO: Ủ ít nhất 5 năm (Napoleon)

1.1.2.2. Nhãn hiệu sản xuất nổi tiếng: Chabot

1.1.3. FRUIT BRANDY Loại Brandy được chung cất từ các loại trái cây khác ngoài nho

1.1.3.1. Kirsch: Làm từ Cherry

1.1.3.2. Mirabelle: làm từ mận vàng

1.1.3.3. Calvados: Rượu táo vùng Normandy, Pháp (có ủ thùng gỗ)

1.1.3.4. Poire William: làm từ trái lê

1.1.3.5. Framboise

1.1.4. POMACE BRANDY Marc (Pháp), Grappa (Ý) làm từ xác nho sau khi làm rượu vang

1.1.5. BRANDY