Teori-teori Hubungan Etnik

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teori-teori Hubungan Etnik by Mind Map: Teori-teori Hubungan Etnik

1. Fungsionalisme

1.1. Talcott Parsons (1975) W.Lloyd Warner (1945) Kingsley Davis (1948) Gunnar Myrdal (1944)

1.1.1. - Individu bertindak secara intensif dan dikawal oleh hokum dan denda. - Individu mengejar kepentingannya tetapi masyarakat mengikut kepentingan ini dalam pola yang sama sebab wujudnya pembahagian buruh. - Individu berkongsi nilai bersama yang memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

2. Pilihan rasional

2.1. Thomas Sowell (1975) Thomas Schelling (1978) Michael Banton (1983) Mansor Mohd. Noor (2000)

2.2. Menjurus kpd realiti sosial dengan cara melihat pilihan tingkah laku manusia di peringkat individu dan kumpulan.

2.2.1. - Individu mempunyai matlamat dan kecendurungan yang berbeza dan bertindak untuk memaksimumkan ganjaran material dan kedudukan sosial. - Tingkah laku individu merupakan fungsi sentiment peribadi dan kepercayaan terhadap kelompok sebayanya. - Apabila individu membuat satu pilihan untuk bertindak, tindakan pilihan yang lain akan tertutup. - Seterusnya, semasa individu bertindak ke atas pilihan tingkah laku yang dibuat, individu berkenaan akan mewujudkan ikatan sosial yang lebih erat dengan individu lain yang terlibat hingga terbina ikatan sosial di antara individu. - Namun, apabila individu gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai dimensi kumpulan sosial yang wujud dlm masyarakat, dia akan berpaling kpd soal-soal keagamaan dan ketuhanan.

3. Teori Pasaran Buruh Terpisah

3.1. Bonacich (1972)

3.1.1. Perbezaan kuasa dalam pasaran buruh.

3.1.2. Melahirkan pertelingkahan antara golongan buruh kulit putih dan kulit hitam.

3.2. 3 Kelas utama mengikut pasaran: 1. Peniaga yang mahu buruh murah. 2. Buruh yang dibayar gaji tinggi disaingi kewujudan buruh murah. 3. Buruh murah dikuasai kelas peniaga.

4. Pertukaran Sosial

4.1. John W. Thibaut Harold H. Kelly

4.2. Teori ini mengintegrasikan teori tingkah laku iaitu pembelajaran yang dibentuk melalui ganjaran dan denfa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi klasik.

5. psikologi

6. sosiologi

7. Teori Ekologi

7.1. Park (1950)

7.1.1. 2 Jenis Warisan

7.1.1.1. Ahli Kumpulan Ras - Mewarisi pusaka biological yang dipindahkan melalui perkahwinan semasa kumpulan

7.1.1.2. Ahli Kumpulan Sosial - Melalui komunikasi warisan social kumpulan

7.1.2. • Individu sedar akan ciri-ciri status yang membezakan mereka dalam perhubungan persaingan. • Penghijrahan membawa bersama dalam perhubungan yang tak sama rata serta manusia yang memiliki fenotaip yang berbeza. • Manusia yang berstatus tinggi tidak mahu bersaing atas dasar sama rata dengan mereka yang berstatus rendah. • Prejudis iaitu luahan kesedaran oleh kumpulan manusia yang istimewa selain mempertahankan kepentingan mereka serta menguatkan struktur kategori.

8. Freudian

8.1. Dollard (1937)

8.1.1. Konsep Prejudis - Sikap untuk mempertahankan hak orang kulit putih.

8.1.2. - Kehidupan sosial mengakibatkan lahirnya pelbagai kekecewaan psikologi dalam diri individu. - Kekecewaan itu dapat dikurangkan dengan melepaskan kekerasan kpd kumpulan sasaran tertentu. - Bagi orang kulit putih, kehitaman dikaitkan dengan ketakutan dan keinginan yang terpendam. - Semakin lemah kuasa kelompok minority, semakin sesuai kelompok ini dijadikan.

9. Kelas

9.1. Oliver Cox (1948)

9.1.1. merujuk masalah kelas dan kasta di Amerika

9.1.2. Usul: 1. Kapitalis mengaut keuntungan dan meletakkan buruh kelas bawahan. 2. Mendukung ketidaksamarataan iaitu kulit putih dan hitam. 3. Wujud ras kerana menguntungkan kapitalis.

10. Masyarakat Majmuk

10.1. Furnivall (1948)

10.1.1. mengenal pasti masyarakat di Asia Tenggara di mana wujud satu rantai manusia seperti orang Eropah, Cina, India dan pelbagai kumpulan anak tempatan.

10.2. Didefinisikan sebagai mereka bergaul tetapi tidak bergabung.

10.3. Setiap kumpulan berpegang dgn agama masing-masing, kebudayaan, bahasa, idea dan cara hidupnya sendiri. Sebagai individu mereka bertemu, tetapi hanya di pasar iaitu semasa membeli dan menjual.

10.4. Wujud satu masyarakat plural di mana pelbagai bahagian komuniti hidup sebelah-menyebelah, tetapi berasingan dlm unit politik yg sama. Manakala dlm bidang ekonomi berlaku pembahagian buruh mengikut garisan ras.

11. Sistem Ekologikal

11.1. Bronfenbrenner

11.1.1. percaya bahawa perkembangan manusia dipengaruhi oleh sistem atau budaya di sekeliling.

11.2. Persekitaran ekologikal • Mikrosistem • Mesosistem • Eksosistem • Makrosistem • Kronosistem

11.2.1. Mesosistem - Perhubungan antara mikrosistem dgn mikrosistem yang lain. - Perkara yang berlaku dlm satu mikrosistem akan mempengaruhi mikrosistem yg lain.

11.2.2. Mikrosistem - Melibatkan persekitaran terdekat seseorang individu seperti kanak-kanak yg mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan banyak masa dengan ahli keluarganya.

11.2.3. Eksosistem - Pengalaman dgn persekitaran yg tidak melibatkan secara langsung tetapi keputusan yg dibuat dlm persekitaran tersebut akan memberi kesan kpd kanak-kanak atau orang dewasa yg terlibat dgn kanak-kanak tersebut.

11.2.4. Makrosistem - Melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat.

11.2.5. Kronosistem - Merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa.