Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Многогранники by Mind Map: Многогранники

1. Основні означення

1.1. Грані

1.2. Ребра

1.3. Вершини

1.4. Діагональ многогранника

1.5. Діагональ площини

1.6. Переріз многогранника

1.7. Опуклий многогранник

2. Види многогранників

2.1. Призма

2.1.1. Пряма призма

2.1.1.1. Призма називається прямою, якщо її бічні ребра перпендикулярні до площин основ.

2.1.1.1.1. Діагональний переріз - прямокутник.

2.1.2. Похила призма

2.1.2.1. Призма називається похилою, якщо її бічні ребра не перпендикулярні до площин основ.

2.1.2.1.1. Діагональний переріз - паралелограм.

2.2. Паралелепіпед

2.2.1. Похилий паралелепіпед

2.2.2. Прямий паралелепіпед

2.3. Піраміда

2.3.1. Правильна піраміда

2.3.2. Зрізана піраміда

3. Задачі за готовими рисунками

4. Правильні многогранники

4.1. Тетраедр

4.1.1. Вершин кутів -4

4.1.2. Ребер - 6

4.1.3. Граней - 4

4.2. Куб

4.2.1. Вершин кутів - 8

4.2.2. Ребр - 12

4.2.3. Граней - 6

4.3. Октаедер

4.3.1. Вершин кутів - 6

4.3.2. Ребр - 12

4.3.3. Граней - 8

4.4. Додекаедр

4.4.1. Вершин кутів - 20

4.4.2. Ребр - 30

4.4.3. Граней - 12

4.5. Ікосаедер

4.5.1. Вершин кутів - 12

4.5.2. Ребр - 30

4.5.3. Граней - 20

5. Основні формули

5.1. Площа поверхні та об'єм

6. Підготовка до ЗНО