Projektin ideointia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektin ideointia by Mind Map: Projektin ideointia

1. Aihe

1.1. Wikit organisaation käytössä

1.2. Wiki kollektiivisena tietovarantona

1.3. Wiki laatukäsikirjan kehittämisessä

2. Työskentely

2.1. Wikissä

2.2. Blogeissa

2.3. Twitterissä

3. Ryhmät

3.1. Ryhmä 1

3.2. Ryhmä 2

3.3. Ryhmä 3

4. Tavoite

4.1. Tiedonkulun nopeuttaminen

4.2. Hiljaisen tiedon dokumentointi

4.3. Yhteistyöalusta -> tehokkaampi työskentely ja tuki yhteisölliselle työskentelylle