kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kool by Mind Map: kool

1. õpilased

2. õpetajad

3. klassiruumid

4. sõbrad

5. lapsed

6. spordiplats

7. pikk koridorid

8. moodne koolihoone

9. aula

10. arvuiklassis

11. vapp

12. käsitööklass

13. koolimaja

14. direktor

15. puhvet

16. söökla