kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kool by Mind Map: kool

1. õpilased

2. sõbrad

3. lapsed

4. pikk koridorid

5. moodne koolihoone

6. koolimaja

7. puhvet

8. söökla

9. õpetajad

10. klassiruumid

11. spordiplats

12. aula

13. arvuiklassis

14. vapp

15. käsitööklass

16. direktor