Nierówności społeczne

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nierówności społeczne by Mind Map: Nierówności społeczne

1. Idea stratyfikacji społecznej

1.1. zbieżność czynników startyfikacji

1.2. rozbieżność czynników stratyfikacji

2. Ruchliwość społeczna

2.1. ruchliwość pionowa jednostkowa

2.1.1. awans

2.1.2. degradacja społeczna

2.2. ruchliwość zbiorowości

2.3. zmiana hierarchii

2.3.1. rewolucja

2.3.2. przełom ustrojowy

3. Nierówności dychotomiczne

3.1. nierówność klas społecznych

3.2. nierówność zawodowa płci

3.3. nierówność grup etnicznych i narodowościowych

4. Dobra generujące nierówności społeczne

4.1. dobra materialne

4.2. władza

4.3. prestiż

4.4. wykształcenie

4.5. zdrowie

5. Dobra upragnione

5.1. autoteliczne

5.2. instrumentalne