Интерактивные технологии обучения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Интерактивные технологии обучения by Mind Map: Интерактивные технологии  обучения

1. мета

1.1. кофортність

1.2. успішність, інтелектуальність, досконалість

1.3. проуктивність

2. ознаки

2.1. негативна

2.2. позитивна

3. цілі і завдання

3.1. розширення пізнавальних можливостей

3.2. застосування отриманих умінь, навичок та способів

3.3. формування глибокої внутрішньої мотивації

4. моделі навчання

4.1. пасивна (монолог)

4.2. активна (діалог)

4.3. інтерактивна (полілог)

5. принципи

5.1. активність

5.1.1. фізична

5.1.2. соціальна

5.1.3. пізнавальна

5.1.4. самостійна

5.2. експеремент

5.2.1. імітація

5.2.2. рольова гра

5.2.3. судове слухання

5.2.3.1. дебати

5.2.3.2. дискусія

5.3. зворотній звязок

5.3.1. інформація

5.3.2. мотивація

5.3.3. регуляція

5.4. довіра в спілкуванні

5.4.1. мозковий штурм

5.4.2. мікрофон

5.4.3. кейс-метод

5.5. рівність позицій

5.5.1. пари, трійки

5.5.2. карусель

5.5.3. акваріум