BỨC XẠ NHIỆT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BỨC XẠ NHIỆT by Mind Map: BỨC XẠ NHIỆT

1. ỨNG DỤNG

1.1. Bình năng lượng mặt trời

1.2. Lò sưởi

2. KHÁI NIỆM:

2.1. Bức xạ là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

3. ĐẶC ĐIỂM:

3.1. -Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở trong chân không

3.2. - Bức xạ mặt trời cũng là một loại bức xạ nhiệt

3.3. - Vật có bề mặt sần sì và màu càng sẫm thì khả năng hấp thụ tia nhiệt càng nhiều và ngược lại