Загальні відомості про ландшафти

Plan your Research & Development and track all outcomes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Загальні відомості про ландшафти by Mind Map: Загальні відомості про ландшафти

1. Як це знайти?

1.1. Пошук за підручниками, посібниками

1.2. Пошук за монографіями, статтями

1.3. Пошукові системи Інтернету

2. Досліджуємо

2.1. Магматичні

2.1.1. Інтрузивні або глибинні

2.1.2. Ефузивні

2.1.3. Гіпабісальні

2.2. Осадові

2.2.1. Уламкові

2.2.2. Хімічні

2.2.3. Органогенні

2.3. Метаморфічні

2.3.1. Метапеліти

2.3.2. Метабазити

3. Шукаємо

3.1. Гірські породи

3.2. Води

3.3. Льодовики

3.4. Сніги

3.5. Грунти

3.6. Повітряні маси

3.7. Флора

3.8. Фауна

4. Комплекси ландшафтів /класифікуємо/

4.1. Гірські породи

4.2. Води

4.3. Льодовики

4.4. Сніги

4.5. Грунти

4.6. Повітряні маси

4.7. Флора

4.8. Фауна