6.1 LA INTERVENCIÓ EN GRUPS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6.1 LA INTERVENCIÓ EN GRUPS by Mind Map: 6.1 LA INTERVENCIÓ EN GRUPS

1. 6.1.1 TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ EN GRUPS

1.1. Formació de grups

1.2. Dramatització

1.3. Dinàmiques de grup

2. 6.1.2 METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ

2.1. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT

2.1.1. Determinació de necessitats, formulació d'objectius i selecció de tècniques

2.1.2. Característiques del grup

2.1.3. Planificació dels recursos

2.1.4. Fitxa d'activitat

2.2. EXECUCIÓ

2.3. AVALUACIÓ

3. 6.2 TÈCNIQUES DE FORMACIÓ DE GRUPS

3.1. AGRUPACIÓ LLIURE

3.2. AGRUPACIÓ ALEATÒRIA

3.2.1. Mètode Oxford

3.2.2. Mètode Collage

3.2.3. Representació de rols

3.3. AGRUPACIÓ DIRIGIDA

4. 6.3 TÈCNIQUES DE DRAMATITZACIÓ

4.1. JOC DE ROL

4.1.1. Preparació

4.1.2. Posada en pràctica

4.1.3. Conclusions

4.2. INVERSIÓ DE ROLS

4.3. SOLILOQUI

5. 6.4 DINÀMIQUES DE GRUP

5.1. TIPUS:

5.1.1. Presentació

5.1.2. Coneixament i confiança

5.1.3. Emocions

5.1.4. Autoestima

5.1.5. Cohesió i col·laboració

5.1.6. Habilitats socials i resolució de conflictes

5.1.7. Avaluació del funcionament grupal

5.2. SELECCIÓ DE DINÀMIQUES DE GRUP

5.2.1. Condicions de selecció

5.2.2. Avaluació de les dinàmiques

6. 6.5 AVALUACIÓ DE GRUPS

6.1. TÈCNIQUES SOCIOMÈTRIQUES

6.1.1. Nominacions

6.1.2. Valoracions

6.1.3. Percepció