Аналіз уроку географії Тема : «Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. О...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Аналіз уроку географії Тема : «Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані" 6 клас by Mind Map: Аналіз уроку  географії  Тема : «Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані" 6 клас

1. 5. Виклад нового матеріалу

1.1. Наступність: Навчальний матеріал уроку відповідав вимогам програми

1.2. Доступність: Матеріал уроку доступний для сприйняття учнями

1.3. Наявність пізнавально-творчих завдань: Були використані евристична бесіда (при вивченні нового матеріалу), проблемні питання, прийом «мозковий штурм» випереджальне навчання (заздалегідь підготовлені повідомлення учнів, практичні завдання (робота біля настінної карти, робота з атласом)

1.4. Міжпредметні звя'зки: Учитель використав міжпредметні зв’язки з математикою, фізикою, екологією.

2. 3. Види контролю

2.1. Контроль раніше вивченого матеріалу здійснюється використанням методу фронтального опитування та індивідуального опитування (завдання на картках: надпишіть на малюнку замість цифр назви відповідних процесів)

3. 4. Активізація пізнавальної діяльності учнів

3.1. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів використано метод перегляду відео фрагменту «Світовий океан», роботу з географічним атласом

4. 2. Постановка мети уроку

4.1. Мета уроку і завдання визначені чітко

5. 1. Робоче місце вчителя, дотримання санітарно-гігієнічних вимог

5.1. Робоче місце вчителя підготовлене до проведення уроку. Дидактичний матеріал і ТЗН підготовлені завчасно. Організований початок уроку Всі необхідні санітарно-гігієнічні вимоги дотримані.

6. 9. Впровадження інноваційних технологій

6.1. На уроці були використані такі інноваційні технології: робота в парах, прийоми «мікрофон» та «мозковий штурм», а також інтернет-ресурс (відео фрагмент, мультимедійна презентація)

7. 6. Підбиття підсумку уроку

7.1. Підсумок уроку був проведений вчасно, всі учні отримали оцінки, які вчитель прокоментував

8. 7. Домашнє завдання: інструктаж

8.1. Учні отримали детальний інструктаж по виконанню домашнього завдання. Завдання диференційоване, складається з двох частин: теоретичної і практичної

9. 8. Раціональне використання часу

9.1. Тривалість етапів є оптимальною щодо раціонального використання часу