Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 pyydä editointioikeudet Asta Kortesaari tai Juha Hertsi p...

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma laaditaan 2013 syksystä kevääseen 2014. Ohjelma rakentuu maakuntasuunnitelmalle 2040.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 pyydä editointioikeudet Asta Kortesaari tai Juha Hertsi paijat.hame.fi by Mind Map: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 pyydä editointioikeudet Asta Kortesaari tai Juha Hertsi paijat.hame.fi

1. Maakuntaohjelman toteuttaminen 2022-2025

2. Maakuntasuunnitelma 2040

2.1. Sosiaalinen osallisuus

2.1.1. Kaikki pelaa?

2.1.2. Elinkaarin mukaiset tavoitteet

2.1.3. Koulutus ei saa ehkäistä kehittymistä

2.1.4. Kaikilla on lahjoja elämään, voidaanko tukea kaikkia

2.1.5. Onnistumisen tunnetta kaikille

2.1.6. Pienemmissä ryhmissä oppimista

2.2. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

2.3. Kehittyvillä markkinoilla osaajana

2.4. Hyvinvointiliiketoiminta

2.5. Pietari ja Venäjän potentiaali

3. Mitalliset tavoitteet ja mittarit

3.1. Valmistuu 3/2014

3.2. http://www.tem.fi/files/36455/Indikaattoreista_16_4_2013.pdf

4. Maakunnan kehitysnäkymät!

4.1. Toteunut

4.1.1. Liiton tilastojulkaisut ja seuranta, Tilastokeskus jne.

4.2. Nyt

4.2.1. Koronasta nousuun

4.3. Tuleva kehitys!

4.3.1. Ennakointi jatkuvaksi toiminnaksi

5. Käyttöohjeita!

5.1. Käytä toolbaariä lisäämiseen

5.2. Luo oikopolkuja

5.2.1. INS to insert (Windows)

5.2.2. TAB to insert (Mac OS)

5.2.3. ENTER to add siblings

5.2.4. DEL to delete

5.2.5. All key shortcuts

5.3. Raahaa ja pudota Drag & Drop

5.4. Muuta

5.4.1. Use Cases & Templates

5.4.1.1. Personal Todo List

5.4.1.2. Vacation Planning

5.4.1.3. Meeting Minutes

5.4.1.4. Project Plan

5.4.1.5. more...

5.4.2. Tools and Gadgets

5.4.2.1. Offline Mode

5.4.2.2. Geistesblitz Tools

5.4.2.3. Email & SMS Gateways

5.4.2.4. Compare Editions

6. L

6.1. EU

6.1.1. EU 2020

6.1.1.1. Komission kuusi painopistettä kaudella 2019–2024 Euroopan vihreän kehityksen ohjelma Euroopan digitaalinen valmius Ihmisten hyväksi toimiva talous Vahvempi EU maailmannäyttämöllä Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

6.1.2. Rakennerahasto-ohjelmat

6.1.3. Maaseuturahasto

6.1.4. Itämeristrategia

6.1.5. Kansalliset strategiat ja ALKE-tavoitteet

6.2. Kansalliset

6.2.1. Lahden MAL

6.2.2. Kaupunkiohjelmat

6.2.3. BF-ohjelmat

6.2.4. Liitolla AKKE

6.3. Alueen omat

6.3.1. LAB, LUT ja muut koulutukset strategiat

6.3.1.1. Toimilupa-asiat

6.3.1.2. kv-huippuyksikkö

6.3.2. Kuntastrategiat 10 kpl, mm. Lahdesta Sysmään

6.3.3. Alueen KESU

6.3.4. Osaavan työvoiman kokeilut