Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Årsplan by Mind Map: Årsplan

1. arbejdsmåder og tankegange

1.1. logbog

1.1.1. tegne

1.1.2. beskrive, hvad de ser

1.1.3. ordne resultater

1.2. enkle undersøgelser

1.3. iagttagelser

1.4. formidle resultater af undersøgelser

1.4.1. fortælle

1.4.2. tegne

1.4.3. udstille

1.4.4. fremvise

2. den fjerne omverden

2.1. kategorier af dyr

2.2. fortælle om dyr i medier og reklamer

2.3. kende dyr i andre verdensdele + naturområder

2.4. menneskers levevilkår i andre verdensdele

2.5. atlas og kort

3. menneskets samspil med naturen

3.1. hensynstagen til dyr og planter i naturen (affald og kæledyr i fangeskab)

3.2. ressourcer, der indgår i dagligdagen

4. den nære omverden

4.1. sortere, navngive ting fra hverdagen

4.2. undersøge ændringer i stoffer

4.3. beskrive dyr og planter i nærområdet

4.4. dyrs og planters livscyklus i løbet af året

4.5. beskrive en plante

4.6. kende naturområder

4.7. kende sanserne og sundhed

4.8. vejr

4.9. årstider

4.10. kunne beskrive et lokalområde